Detaljne upute

U poduzeću Ritam moguće je koristiti dvije osnovne vrste BackOffice-a i Kase:
- Maloprodajni BO i Kasa
- Ugostiteljski BO i Kasa

Za obje vrste najčešće koristimo klasični rad koristeći centralu (Ritam) kao izvorište podataka od kojeg BO prima podatke.
Za svaku od vrsta postoji dodatna varijanta kad ne koristimo Ritam kao izvorište podataka za BO. Tada je potrebno na samom BO pripremiti podatke, i to:
- za maloprodaju: robne artikle, cijene, vrsta plaćanja, vrste ambalaže
- za ugostiteljstvo: prodajne artikle, cijene, vrste plaćanja, porez na potrošnju
Ti se podaci unose u novu opciju izbornika BO-a „Cjenik“ koja postane vidljiva tek kada se uključi opcija „Rad bez centrale“.

Time imamo četiri kombinacije:
Maloprodajni BO i Kasa:
- Rad s centralom - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Maloprodaja
- Rad bez centrale - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Maloprodaja - Rad bez centrale

Ugostiteljski BO i Kasa:
- Rad s centralom - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Ugostiteljstvo
- Rad bez centrale - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Ugostiteljstvo - Rad bez centrale

Gore navedene upute dijele velik broj sličnih opisa koji su izdvojeni u posebnu uputu: Procedura podešavanja BO-a i kase - Dodaci

Svakodnevni rad s BO i kasom

Kasa - rad s arhiviranim podacima

POS21 je nova generacija Ritam kase razvijena s ciljem unaprjeđenja funkcionalnosti i pristupačnosti. 

Ovdje možete pronaći kratke upute za rad.

              Maloprodaja općenito

         Ulazni dokumenti
              Primka-kalkulacija
              Povratnica dobavljaču
              Uvozna primka-kalkulacija
              Primka-kalkulacija EU
              Primka za tuđu robu 
              Povratnica za tuđu robu
              Primka zaduženje
              Zaduženje po stopama poreza
              Izmjena cijena 
              Međuskladišnica ulaz
              Početno stanje - knjigovodstveno
              Ispravak PDV iznosa (promjena stope)
              Narudžba dobavljaču - minimum/optimum

         Izlazni dokumenti
              
Gotovinski račun
              Otpremnica-račun
              Otpremnica-račun bez PDV-a
              Međuskladišnica izlaz
              Razduženje otpis
              Razduženje manjak
              Razduženje po stopama poreza
              Interna narudžba
              Revers  

         Skladište 
               


         Knjigovodstveni izvještaji
               

         Poslovni izvještaji
                

         Nalozi za izmjenu cijena 
                

         Komisijska roba 
            Odjava komisijske robe 
            Izmjena nabavnih cijena komisijske robe

Katalozi

Sastavnice

Sastavnice
Modeli - Sastavnice
Novogradnje - Sastavnice

Narudžbe i planiranje
Cjenik gotovih proizvoda
Narudžbe
Plan proizvodnje

Radni nalog

Radni nalog s poluproizvodom

Rastavnice

Radni nalog - rastavljanje

Ulazni dokumenti

Izlazni dokumenti

Skladište (proizvodnja)

Knjigovodstveni izvještaji

Poslovni izvještaji

Materijalno (proizvodnja)

LOT

     Opće upute financijsko

     Katalozi i postavke       
         Knjige računa, PDV (katalog, postavke)
         Kontni plan
         Definicija knjiženja
     Temeljnica
     Predlošci temeljnica
     Knjige računa i PDV
     Obračun kamata
     Dokumenti
          Evidencija komunikacije s partnerom
          Izvodi banaka
          Moj eRačun
    Izvještaji glavne knjige
    Salda konti izvještaji

Upute za plaće i kadrovsku evidenciju možete preuzeti klikom na ovaj link


Katalozi i postavke
Priprema obračuna

Obračun
Obračun plaća
Obračun plaća drugog dohotka
Ispis platnih lista (IP1)
Ispis obrazaca NP1 (i IP1 do 01.10.2015.)

JOPPD

Virmani
Predlošci virmana
Lista zbrojnih naloga

Obrasci i potvrde

Konačan obračun poreza
Izvještaj za konačni obračun poreza

Knjigovodstveni izvještaji

Statistički izvještaji i obrasci

Pregledi zaposlenika

Evidencija radnog vremena

      Katalozi

      Dokumenti
             Početno stanje
             Blagajnički izvještaj
             Isplatnica
             Uplatnica

      Izvještaji
              Izvještaji

         Katalozi

         Dokumenti
               Početno stanje dugotrajne imovine
               Prijem dugotrajne imovine
               Izmjena vrijednosti dugotrajne imovine 
               Prijenos dugotrajne imovine
               Izlaz dugotrajne imovine
               Obračuni

         Izvještaji
                Izvještaji

         Inventura
                Inventura
                Popisna lista

S radošću vas obavještavamo da je od početka 2013. godine krenula produkcija video-uputa za korištenje programa Ritam i njegovih oblika "Back Office / Kasa". Individualne epizode možete pogledati pojedinačno u postojećim člancima na koje se odnose, ili ih pregledati sve zajedno na našem YouTube kanalu.

 

Posjetite Ritam YouTube kanal i dajte nam vaše mišljenje o ovom projektu. Također vas molimo da nam predložite teme o kojima biste voljeli vidjeti nove uradke ovdje u komentarima ili putem našeg kontakt obrasca. Ukoliko imate YouTube (Gmail) account, možete se i pretplatiti na naš kanal kako biste automatski bili obaviješteni o prinovama.

Primjer videa:

  Osnovni podaci
    
     Novi dnevni izvještaj blagajne
     Lista dnevnih izvještaja blagajne
     Stanje blagajne
     Pregled računa
     Utržak za period

     Predujam
     Knjigovodstveni izvještaji
     Fiskalizacija (HR)

     Katalozi
                Usluge
                Grupe usluga
                Rabatne grupe usluga
                Vozila
                Plovila
                Lista sastavnica materijala za uslugu

     Računi usluga
                Račun usluga
                Račun usluga EU
                Račun usluga za inozemstvo
                Gotovinski račun usluga
                Ponuda-predračun usluga
                Narudžba usluga
                Ponuda-predračun usluga EU
                Ponuda-predračun usluga za inozemstvo
                Rekapitulacija računa
                Rekapitulacija računa po tipu računa
                Pregled računa usluga s uplatama
                Poslovni izvještaji

     Ugovori s korisnicima
                Ugovori usluga s korisnicima
                Predlošci virmana za račune usluga
                Fakturiranje ugovora s korisnicima
                Ispis računa usluga u nizu
                Ispis računa usluga u nizu - virman

     Radni nalog pregleda s izvršiteljem

     Resursi

Upute su u izradi.

Za detalje o specifičnostima vezanih za ugostiteljstvo dijeli pogledajte Poslovni_procesi/Ugostiteljstvo

Za izradu dokumenata pogledati slične upute za izradu istovrsnih dokumenata u veleprodaji.

Upute su u izradi.

Za izradu dokumenata pogledati slične upute za izradu istovrsnih dokumenata u veleprodaji.

Upute su u izradi.

Za izradu dokumenata pogledati slične upute za izradu istovrsnih dokumenata u veleprodaji.

Upute su u izradi.

Za unos usluga servisa pogledati sličnu uputu Katalozi/Usluge

Upute su u izradi.

Upute su u izradi.

Upute su u izradi.

Upute su u izradi.

Za detalje pogledati Poslovni_procesi/Putni_nalozi

Općenito
Artikli
Partneri
Administrativna podjela
Usluge
Valute
Napomene
Podešavanje sustava
Kartica vjernosti

Zajedničke osnove kataloga – forme unosa

Prvi korak za pregled, dodavanje, izmjene i brisanje je napraviti listu kataloga. Koristimo dva modela i to:
Sa tražilicom

Unosom određenog podatka u polja tražilice dobijemo listu kataloga prema zadanom uvjetu. Ako ta polja ostavimo prazna, dobiti ćemo komplet listu kataloga.

Bez tražilice
Ako nemamo tražilicu, nakon pokretanja programa, dobijemo kompletnu  listu kataloga .

Formiranjem liste, aktiviraju se i funkcijske tipke i to.
-     Otvori            -  otvara zapis u katalogu
-     Novi (F2)       -  dodavanje novog podatka
-     Izmjeni (F3)   -  izmjena podataka
-     Briši (F8)       -   brisanje podatka
-     Spremi (F10) -  spremanje novog podatka ili izmjene
-     Traži (F5)      -   brže i lakše pokretanje tražilice za izmjenu parametara pretrage
ARTIKLI
Artikli su jedinstveno identificirani preko šifre artikla, barcoda i naziva (najčešće ali ne uvijek).  Uz artikl unosimo grupu i podgrupu, vrijednosti osobina (onoliko osobina koliko ih je definirano). Svrha je grupiranje sličnih artikala, te mogućnost selekcije prilikom formiranja izvještaja.
Prije dodavanja novog artikla trebamo definirati i  unijeti slijedeće tabele:
-   Grupe artikala. Grupiramo artikle po vrsti. To nam omogućava brže i lakše pretraživanje i smanjuje listu, za u tom trenutku nepotrebne podatke
-   Podgrupe artikala. Katalog podgrupa je podtip kataloga grupa artikala. To je detaljnije grupiranje artikala po vrsti.
-   Jedinica mjere (Kom, M, Lit, Kg, itd.)
-   Tarifni broj - PDV
Osnovno –  unos osnovnih podataka
Unos osobina artikla
Detalji                         Unos barcoda
Unos slike i teksta

Za drugi dio unosa podataka trebamo definirati i formirati tabele:
-     Osobine artikla
Definiramo niz osobina (atributa) artikala. Svaka osobina ima niz vrijednosti. Osobine ( i vrijednosti osobina) nam služe za grupiranje artikala.
-    Vrijednosti osobina artikala
Katalog vrijednosti osobina podtip je kataloga osobina. Ovaj katalog nam omogućuje grupiranje artikala po osobinama.

PARTNERI

Partneri su jedinstveno identificirani po šifri, poreznom broju i nazivu.  Uz partnere unosimo poslovne podatke koje koristimo kao bazu podataka partnera.

Prije dodavanja novog partnera trebamo definirati i  unijeti slijedeće tabele:
-    Tabelu mjesta sa poštanskim brojem
-    Komercijalist naplate

Unos osnovnih podataka
Unos napomena (slobodan tekst)
Referenti
Naziv i žiro račun banke partnera
Odobrene rabatne stope

Uz partnera su vezane rabatne stope koje se vezuju uz rabatne grupe. To znači  da za svaki definirani par (partner, rabatna grupa) postoji rabatna stopa. Rabatne stope ne moraju se unijeti za svaku rabatnu grupu.

Kod svih unosa podataka prijelaz iz jedne grupe podataka u drugu izvodimo klikom miša na naziv određene grupe ili tipkom Tab.  Tipke Ctrl + tab vračaju nas na prethodno polje.

Kod unosa podataka, obavezni podatak  prikazan je u plavoj boji.

Upute su u izradi.

Za detalje pogledati sličan rad s Osnovnim sredstvima

Upute su u izradi.

Rad s ovim modulom podrazumijeva dodatno uključenje noćnih procedura potrebnih punjenje posebnih tablica čiji se podaci koriste prilikom izrade izvještaja.

Molimo da se obratite na prodaja@ritam.hr

Upute su u izradi.

Za detalje pogledajte Poslovni_procesi/Inventura

Upute su u izradi.