Programska rješenja

Poput klasičnih modula Ritam vam nudi niz programskih rješenja koja nadopunjavanju vaše poslovanje u efikasnu cjelinu.

Kontaktirajte nas da zajedno kreiramo najbolji model za vaše poslovanje

Programska rješenja

Odlično rješenje za hotele i recepcije

Pregledno i jednostavno organizirajte ture i aranžmane.

Povežite bilo kakav uređaj, program ili web stranicu s našim knjigovodstvenim softverom.

Šaljite pravno valjane elektroničke račune, storna i opomene.

Preko 1000 detaljnih izvještaja o prodaji, zalihama, naplati i financijama.

Šaljite ponude i pojedinačno ili skupno fakturirajte izvršene usluge.

Potpuna kontrola nad vašim skladištem, cijenama, nabavom i otpremom robe.

S lakoćom vodite jedan ili lanac supermarketa, knjižara, trgovina odjećom ili suvenirnica.

Jednostavna glavna blagajna s uplatnicama, isplatnicama i izvješćima.

Pouzdano isplaćujte plaće i doprinose i podnosite JOPPD obrazac.

Pratite dolaske, odlaske i pauze zaposlenika i prenesite ih u obračun sati.

Pregledni putni nalozi i locco vožnja, integrirano s glavnom blagajnom.

Radite i knjižite dokumente za EU i sažmite mjesečni promet u Intrastat

Detaljno knjigovodstvo, knjige poreza i završna izvješća, automatizirano po želji korisnika.

Jednostavno stjecanje, amortizacija i otpis dugotrajne imovine.

Precizno i pouzdano organizirajte tvornice, pekare, brodogradilišta i mesnoprerađivačku industriju.

Upravljajte flotom građevinskih i transportnih strojeva.

Naša Knjiga primitaka i izdataka (KPI) je jednostavna i pregledna.

Izrada ugovora partnera, robnih dokumenata, ulaznih računa, računa usluga i situacija.

S lakoćom pratite i prijavljujte dolaske i odlaske brodova.

Poslovanje lučica se dijeli na sportske lučice i poslovne.

Pregledno servisirajte vozila, plovila, bijelu tehniku i informatiku.