Često postavljana pitanja

Općenito

Osnovni podaci o poduzeću koji se prikazuju na dokumentima upisuju se kroz modul: Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke\Poduzeće i postavke -> Izmjeni (F3) -> tu mijenjamo postavke poduzeća na željeni način.

Postoje dva načina unosa prvog početnog stanja za poduzeće koje tek počinje koristiti naš program. Prvi slučaj je kada se prijelaz poklapa s početkom Nove godine. Drugi slučaj je ukoliko prijelaz pada na neki drugi dan unutar godine. Postavke podešavamo prema uputama na linku:

Upute podešavanja

U meniju Alati odaberemo opciju Postavke. U izborniku koji se pojavi odaberemo karticu: Radna godina -> tu biramo željenu radnu godinu.

Nova Radna jedinica se otvara u modulu: Katalozi\Podešavanje sustava\Radne jedinice -> Nova radna jedinica

Tu unosimo podatke o novoj radnoj jedinici (Šifra, Naziv, Adresa, Tip RJ, Mjesto i Radno vrijeme). Poslije unosa podatke trebamo spremiti akcijom Spremi (F10). (Detaljne upute u

Nakon što smo unijeli podatke o radnoj jedinici, radnu jedinicu možemo pronaći na listi radnih jedinica. Akcijom Izmijeni(F3), ukoliko je potrebno, možemo mijenjati postavke.

Konta za radnu jedinicu se definiraju automatski. Ukoliko nisu definirana, ili ih želimo izmijeniti to možemo napraviti na dva načina: tako da učitamo predefinirana konta, ili ih kopiramo s neke druge radne jedinice.

Pojam korisnik označava osobu koja koristi sustav. Prava korisnika podešavamo kroz modul: Katalozi/Podešavanje sustava/Korisnici - > na listi korisnika odaberemo onog kojem želimo izmijeniti prava, te kroz akciju Izmjeni (F3) u kartici Osnovno označimo kvačicom polje Dozvoli izmjenu dokumenata. Nakon potvrde (OK), promjene spremamo opcijom Spremi(F10).

Izmjena se radi kroz Servis za izmjenu vremena izrade dokumenta: Pomoćni alati\Robni\Servisi, provjere\Robna kartica -> Servis za izmjenu vremena izrade dokumenta.

Napomena: Nije moguće mijenjati vrijeme izrade fiskaliziranih računa.

Broj dokumenta program dodjeljuje automatski. Ukoliko želimo imati pravo izmjene dokumenta trebamo promijeniti postavke licence s kojom se prijavljujemo: Katalozi\Podešavanje sustava\ Korisnici - > na listi korisnika odaberemo onog kojem želimo izmijeniti prava, te kroz akciju Izmjeni (F3) u kartici Osnovno označimo kvačicom polje Dozvoli izmjenu broja dokumenata. Nakon potvrde (OK), promjene spremamo opcijom Spremi(F10).

Napomena: Nije moguće mijenjati brojeve gotovinskih računa.

Prema zakonu o fiskalizaciji od 01.01.2013. svi računi (gotovinski i bezgotovinski) unutar radne jedinice (poslovnog prostora) moraju, imati jedinstveni slijed brojeva koji je propisan Zakonom. Ovo se odnosi na sve obveznike fiskalizacije, bez obzira na datum od kojeg smo obavezni fiskalizirati gotovinske račune, pa čak i ako nismo obvezni fiskalizirati.

Broj računa sastoji se od tri dijela: Prvi dio - Drugi dio - Treći dio ; npr. 1-V001-10. Prvi dio označava numerički broj računa (1 - n / počinje od 1 za svaku kalendarsku godinu). Drugi dio označava radnu jedinicu (Tip i šifra: V001). Treći dio označava broj naplatnog uređaja (Za prodaju kroz program Ritam je to uvijek broj 10, a za prodaju kroz Backofice i PC kasu definira se broj kase od broja 1 pa nadalje)

Napomena: brojevi računa generiraju se automatski, što znači da ni u kom slučaju ne smijemo mijenjati brojeve računa. Napominjemo da brojevi slijede niz od broja 1 pa nadalje, unutar kalendarske godine, unutar jedne radne jedinice. Također, nije dozvoljeno definirati prefiks na razini radne jedinice, jer je on već određen u drugom dijelu računa.

Svaki obveznik fiskalizacije treba donijeti Interni akt u kojem mora opisati vlastito pravilo numeriranja izlaznih računa i popisati sve poslovne prostore (Radne jedinice) i oznake tih poslovnih prostora. Primjer internog akta možemo vidjeti na web stranici porezne uprave.

Važna napomena: Ono što se u „Primjeru internoga akta" Porezne uprave naziva Poslovni prostor u našem programu se zove "Radna jedinica". Oznaka poslovnog prostora u internom aktu sastoji se od slova koje označava tip Radne jedinice, te broja koji određuje šifru Radne jedinice (vidi se u Katalozima).

Kako bismo u internom aktu ispravno označili poslovni prostor ispred šifre radne jedinice trebamo postaviti oznaku tipa radne jedinice. Oznaka poslovnog prostora = oznaka tipa + šifra. Npr. V001 označava tip Radne jedinice Veleprodaja i šifru Radne jedinice 001. Tipovi radnih jedinica su: V – veleprodaja, M – maloprodaja, F – opća, R – materijalno, G – gotovi proizvod, S - servis.

U tom računu kupac treba izostaviti slova iz poziva na broj kako bi ga mogao unijeti u svoje internet bankarstvo.

Klikom na linkove ispod preuzimamo upute za fiskalizaciju Ritam klijenta. Prva dva dokumenta odnose se na preuzimanje, instalaciju i eksport FINA-inih certifikata na sva računala s kojih izdajemo gotovinske račune, dok se druga dva dokumenta odnose na unošenje postavki za korištenje navedenih certifikata u Ritam ili Back-Office/Kasa programu.

1A - Fiskalizacija certifikat RF (ovaj dokument potrebno je provesti po jednom za svako računalo gdje koristimo Ritam)
1B - Fiskalizacija certifikat BO-Kasa (ovaj dokument potrebno je provesti po jednom za svako računalo gdje koristimoBack-Office/Kasu)
Napomena: Na 17. stranici svih dokumenata, opcija "enable strong protection" trebala bi biti isključena. Pripremili smo alternativnu verziju dokumenta "1A - Fiskalizacija certifikat RF" s ispravnom slikom. Nemojte uključiti opciju "enable strong protection".

2A - Fiskalizacija postavke RF (ovu proceduru trebamo provesti samo jednom, vrijedi za cijelo poduzeće)
2B - Fiskalizacija postavke BO-Kasa (ovu proceduru trebamo provesti na svakoj Back-Office/Kasi)

Osim navedenoga, potrebno je sastaviti interni akt o načinu poslovanja i numeriranju računa u poduzeću.

Ako više djelatnika koristi istu licencu, trebat ćemo ili dodatnu licencu ili dodati PIN-ove za njih. U slučaju korištenja PIN-ova vidi ovdje.

Napomena: Ove upute pretpostavljaju da ste već naručili i dobili vaš certifikat od FINA-e. Ako nemate informatičara koji će vam instalirati certifikate ili se ne želite gnjaviti time, možete se obratiti našem partneru Diagram d.o.o. koji će vam pružiti tu uslugu.  

Ritam je naš glavni program, koji se drži temeljnog izgleda i koncepcije Microsoft Windowsa, te za rad treba stalan pristup internetu. Njegova naslovnica izgleda ovako, a njegovo korisničko sučelje izgleda ovako
Back-Office/Kasa je specijalizirani dodatak Ritmu, koji služi  za prodaju velikih količina artikala u trgovinama i ugostiteljskim objektima, te mu za rad nije potreban stalan pristup internetu. Njegovo korisničko sučelje izgleda ovako i ovako.

Svi korisnici koji imaju Back-Office/Kasu automatski imaju i Ritam, no ne i obrnuto.

Postavke ispisa su lokalne - definiraju se za svako računalo i za svaki tip dokumenta zasebno. Trebamo provjeriti postavke ispisa za svaki tip dokumenta kojeg ispisujemo na svakom od računala na kojem ih radimo. Postavke ispisa se definiraju tako da na prikazu dokumenta kojeg želimo ispisati kliknemo na desnu tipku miša. U izborniku koji se otvori trebamo odabrati Postavke ispisa. U kartici Zaglavlje trebamo odabrati Grafičko zaglavlje.

Isto kao i postavke ispisa, postavke datuma i vremena su lokalne - definiraju se za svako računalo i za svaki tip dokumenta zasebno. Kako bismo ih postavili, otvorimo izvještaj i kliknemo na njega desnom tipkom miša. U izborniku koji se otvori odaberemo Postavke ispisa. U kartici Podnožje odaberemo neki od tri ponuđena oblika s datumom i satom ispisa.

Pravo na RJ dodjeljuje se kroz modul Katalozi\Podešavanje sustava\Korisnici -> pozicioniramo se na korisnika čije podatke želimo izmijeniti. Kroz akciju Izmjeni (F3) u kartici Radne Jedinice, kolona Dozvola označimo kvačicom one RJ kojima će korisnik imati mogućnost pristupa. Nakon toga akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Za početak rada u novoj radnoj godini jedno što je potrebno napraviti je promijeniti radnu godinu. U meniju Alati odaberemo opciju Postavke. U izborniku koji se pojavi odaberemo karticu: Radna godina -> odaberemo novu radnu godinu.

Sve liste iz programa Ritam možemo spremiti u excel na slijedeći način: Otvorimo listu, kliknemo na listu desnom tipkom miša. U izborniku koji se otvori odaberemo opciju Spremi. U slijedećem izborniku, u polju Save as type, odaberemo tip dokumenta Microsoft Excel Document, te definiramo naziv dokumenta i mjesto na koje ćemo ga spremiti.

Je li postavljen DKU za određenu Radnu jedinicu možemo provjeriti na dva načina:

U meniju Alati (lijevo, gore) -> Postavke -> odaberemo karticu: Odabir skladišta. Za svaki tip RJ na listi se s desne strane nalazi stupac Datum K.U. u kojem je upisan zadnji postavljeni DKU. Ukoliko nije postavljen niti jedan DKU za tu Radnu jedinicu u stupcu će pisati 01.01.1900., ili datum kada je otvorena RJ.

Također, u postavkama Radnih jedinica možemo provjeriti postoji li DKU: Katalozi\Podešavanje sustava\Radne jedinice -> Lista Radnih jedinica. U podacima za tu Radnu jedinicu kroz akciju Izmjeni(F3) možemo provjeriti podatke o Knjigovodstvenom usklađenju. Vidljiva su dva datuma: Trenutno postavljeni i Prijašnji postavljeni datum.

Ukoliko želimo da nam, prilikom slanja e-mail-a iz programa, sustav ponudi e-mail adresu partnera trebamo je upisati u podatke partnera: Katalozi\Partneri -> Lista partnera. Kroz akciju Izmjeni (F3) možemo upisati e-mail adresu u karticu Osnovno, ili u karticu Referenti, gdje svakom referentu možemo pridodati njegovu e-mail adresu. Ukoliko imamo više e-mail adresa prilikom slanja sustav će automatski ponuditi e-mail adresu glavnog referenta, ostale možemo odabrati klikom na strelicu iza polja Primatelj.

Postavke ispisa adrese podešavamo tako da na prikazu dokumenta kojem želimo urediti postavke ispisa kliknemo desnu tipku miša. U izborniku koji se otvori odaberemo karticu Ispis na omotnice. Upišemo koliko od vrha i koliko lijevo želimo da se nalazi početak otvora. Postavke podešavamo za svaki dokument i za svako računalo zasebno.

Tečaj valute podešavamo u modulu Katalozi\Valute -> Tečajna lista -> sustav će kao parametar ponuditi datum za koji želimo definirati tečaj. Nakon što kreiramo Tečajnu listu, na njoj odabiremo valute i akcijom Izmjeni (F3) mijenjamo podatke. Promjene spremamo akcijom Spremi (F10). Napomena: Ukoliko želimo izmijeniti tečaj na neki od prethodnih datuma ta je promjena moguća jedino ukoliko ne postoje devizni dokumenti nastali od tog datuma do danas (uključujući i taj datum), jer bi ta akcija poremetila tečaj na svim dokumentima.

Pri izradi gotovinskog računa za potrebe fiskalizacije potrebno je imati podatke o osobi (ime, prezime, OIB)  koja je izradila račun. Iza svake licence u   Podešavanje sustava/Korisnici  postoje podaci korisnika licence. Takav sustav rada je primjeren kad samo jedna osoba izdaje gotovinske račune.
U slučaju da više od jedne osobe izdaje gotovinske račune, zbog potreba fiskalacije potrebno je omogućiti da se točno zna koja je osoba izdala gotovinski račun.
Rješenje koje je Ritam razvio je instalacija PIN-ova, čije se kucanje vrši neposredno pred zaključenje gotovinskog računa.

Formular za otvaranje PIN-ova  nalazi se na poveznici Kontakt s operaterima gdje ga možemo skinuti. ispuniti ga i poslati podršci.
Cijenu instalacije PIN-a provjerite s našom prodajom.
Instalacija PIN-a se naplaćuje jednokratno, po djelatniku (PIN-u).

-          Prikaz teksta "Obrt - nije u sustavu PDV-a" u zaglavlju programa (u plavoj traci), podešavanjem u postavkama poduzeća, odabirom tipa poduzeća "Obrt (nije u sustavu PDV-a)",
-          Definiranje zakonskog fiksnog teksta koji se prikazuje na izlaznim računima: „Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. stavka 2 Zakona o PDV-u“. Detaljnije na Katalozi/Napomene/Zakonski fiksni tekstovi
-          Deaktiviranje svih tarifnih stopa osim 0%, detaljnije na Katalozi/Artikli/Tarifne grupe
-          Dodjela stope PDV-a od 0% svim artiklima
-          Uslugama postaviti stopu PDV-a na 0% ili odabrati tip oporezivosti: „neoporezivo“

Back-Office i Kasa

Pritiskom tipke „shift" u meniju kase dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS. (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?", na koju zatim kliknemo YES. Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO.

Pritiskom tipke „shift" u meniju kase dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?" , kliknemo YES. Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO.

Pritiskom tipke „shift" u meniju kase dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?" , na koju zatim kliknemo YES. Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO.

U meniju kase kliknemo na ARHIVA SMJENA(F7). Odabiremo datum na koji je smjena otvorena. S padajućega izbornika odabiremo smjenu i klikom na „slanje i ispis (Enter)" šaljemo smjenu. Postupak trebamo ponoviti za sve smjene s padajućeg izbornika (ukoliko ih ima više). Na pitanje „Želite li ispis blagajničkog izviješća?" kliknemo CANCEL.

Pritiskom tipke „shift" dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?", na koju kliknemo YES.

Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO. Kliknemo na ARHIVA SMJENA(F7), odabiremo datum na koji je smjena otvorena. S padajućega izbornika odabiremo smjenu i klikom na „slanje i ispis(Enter)" šaljemo smjenu.

Postupak treba ponoviti za sve smjene s padajućeg izbornika (ukoliko ih ima više). Na pitanje „Želite li ispis blagajničkog izviješća?" kliknemo CANCEL.

Pritiskom tipke „shift" dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo ARHIVA PODATAKA, označimo "Rad s arhiviranim podacima" i u "Putanja do arhive" odaberemo mjesec iz kojeg želimo ponovo poslati podatke.

Nakon što kliknemo prihvati program se ponovo pokreće (ukoliko ne starta sam, pokrenuti ga ručno). Kliknemo na ARHIVA SMJENA(F7), odabiremo datum na koji je smjena otvorena. S padajućega izbornika odabiremo smjenu i klikom na „slanje i ispis (Enter)" šaljemo smjenu.

Postupak trebamo ponoviti za sve smjene s padajućeg izbornika (ukoliko ih ima više). Na pitanje „Želite li ispis blagajničkog izviješća?" kliknemo CANCEL.

Po završetku slanja željenih smjena pritiskom tipke „shift" dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo ARHIVA PODATAKA, uklonimo kvačicu iz polja Rad s arhiviranim podacima. Nakon što kliknemo „Prihvati" program se ponovo pokreće.

Financijsko

To su stavke napravljene u robnom knjigovodstvu, a još nisu povučene u temeljnicu.

Postavke automatskog knjiženja podešavamo u modulu Financijsko\Definicije knjiženja -> Postavke automatskog knjiženja -> Pored akcije: Zapamti postavke kliknemo na strelicu prema dolje. U padajućem meniju izaberemo opciju Učitaj predefinirane postavke.

U modulu: Financijsko\Definicije knjiženja -> Postavke automatskog knjiženja -> Radna jedinica: odaberemo Radnu jedinicu s koje želimo kopirati konta. 
Kliknemo na akciju Zapamti postavke.
U istom prozoru akcijom Traži(F5) ponovno zatražimo Postavke automatskog knjiženja -> Radna jedinica: odaberemo radnu jedinicu na koju želimo prekopirati konta.
Pored akcije: Zapamti postavke kliknemo na strelicu prema dolje i u padajućem meniju odaberemo opciju: Učitaj postavke.
Nakon toga akcijom: Spremi(F10) sačuvamo izmjene.

U modulu: Katalozi \Plaće i kadrovska evidencija \Administrativna podjela -> Općine -> Pozicioniramo kursor na općinu za koju želimo definirati prireze. Kroz akciju: Izmjeni (F3) u izborniku otvorimo karticu: Postavke za plaće -> tu mijenjamo postavke na željeni način.
Nakon toga akcijom: Spremi(F10) sačuvamo izmjene.

PDV obrazac se briše s liste zaključenih PDV-obrazaca: Financijsko\Knjige računa i PDV obrazaca -> Lista zaključenih PDV obrazaca -> Odaberemo zaključeni PDV obrazac koji želimo brisati i obrišemo akcijom: Brisanje (F8).

Klase 4 i 7 zatvaraju se zasebno za svaku postojeću radnu jedinicu, a ne na nivou cijelog poduzeća. Zatvaraju se samo stavke proknjiženih temeljnica. Samo za njih program provjerava jesu li dugovni saldo i potražni saldo veći od nule za svaku radnu jedinicu i za svaki konto.
Ako smo dobili poruku tipa „Konto 7xxx ima negativan iznos po radnoj jedinici ......" vjerojatno nisu proknjižene sve temeljnice sa stavkama klasa 4 i 7.

Da bi zaključili godinu, odnosno napravili godišnji prijelaz, trebamo u modulu: Pomoćni alati\Financijski\Godišnje početno stanje -> pokrenuti Godišnji prijelaz u financijskom -> za Vrstu knjiženja odabiremo Početno stanje.
Prije toga potrebno je:
- Napraviti Rekonstrukciju lagera.
- Provjeriti postoje li temeljnice u neravnoteži. Ukoliko postoje treba ih zatvoriti.
- Postaviti Datum Knjigovodstvenog usklađenja na zadnji dan prethodne godine (npr.31.12.2013.).
- Proknjižiti sve temeljnice iz te godine (npr.2013).
- Zatvoriti klasu 4 i 7 za tu godinu.

Porezna je propisala da su podatak o poreznoj upravi kojoj poduzeće pripada i šifra porezne ispostave obvezni podaci. Do sada smo te podatke unosili ručno u aplikaciju e-porezna.
Prvo trebamo unijeti šifru porezne ispostave: modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Administrativna podjela -> Porezne uprave. Kroz akciju Izmjeni(F3) u izbornik upišemo šifru porezne ispostave u polje Šifra za e-poreznu (šifra porezne ispostave Split je 3421). U polje šifra za JOPPD/ID obrazac unosimo šifru za JOPPD obrazac (šifra za Split je 04090)
Nakon toga trebamo unijeti poreznu upravu u postavke poduzeća: modul Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke -> Poduzeće i postavke. Akcijom Izmjeni(F3) otvorimo izbornik. U kartici Osnovni podaci u polje Porezna uprava povučemo nadležnu poreznu upravu. Pored toga, ukoliko kroz program radimo plaće, potrebno je u kartici Plaće i kadrovska evidencija popunite sve tražene podatke.

U slučaju da trebamo napraviti izmjene osobnih odbitaka i poreznih razreda plaća za siječanj 2012. ili ranije, trebamo podesiti postavke.
9.1. Za osobne odbitke:
Modul Plaće i kadrovske evidencija\Podešavanje\Šifrarnici -> Elementi obračuna i konta za knjiženje. Kroz akciju Izmjeni(F3) ručno mijenjamo iznos.
9.2. Za porezne razrede:
Modul Plaće i kadrovske evidencije\Podešavanje\Doprinosi -> Definicija stope. Kroz akciju Izmjeni(F3) ručno mijenjamo iznos.

Predloške za virmane podešavamo kroz modul Plaće i kadrovska evidencija\Virmani -> Predlošci virmana. Kroz akcije koje se nalaze iznad liste možemo izraditi novi, ili mijenjati postojeće predloške. Izbornik nam nudi tri kartice:
- Unos: kartica u koju unosimo podatke.
- Pomoć: kartica koja sadrži kratice šifri za unos predefiniranih sekvenci koje omogućavaju da se u obrazac povuku potrebni podaci. (Npr: Poziv na broj zaduženja: #OIB-#MM#YY-0).
Predefinirane sekvence su:
#OIB - ubacuje se OIB poduzeća
#MM - ubacuje se mjesec zadanog obračuna
#YY - ubacuje se godina zadanog obračuna (zadnje dvije znamenke)
#YYYY - ubacuje se godina za tekući obračun
#RS - ubacuje se identifikator zadnjeg RSm obrasca zadanog obračuna
- Pregled(HUB3): kartica koja prikazuje kako izgleda virman s unesenim podacima.

Prvo trebamo provjeriti jesu li ispravno upisani i povezani podaci za Mjesto, Općinu, Županiju i Poreznu upravu. Te podatke podešavamo u modulu Katalozi \Plaće i kadrovska evidencija\Administrativne podjele -> Provjeriti i unijeti, ukoliko nedostaju, podatke za:
- Poreznu upravu
- Mjesto
- Županiju
- Općinu -> provjeriti je li unesena stopa prireza i šifra za JOPPD/RSm u kartici Postavke za plaće
Nakon provjere i unosa podataka trebamo kroz modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Zaposlenici -> u rubriku Stanovanje unijeti potrebno mjesto.
Zatim trebamo pobrisati postojeću plaću, te je ponovno kreirati i obračunati.

Novog zadužnika upisujmo kroz dokument Prijenos dugotrajne imovine: modul Osnovna sredstva\Dokumenti\Prijenos dug. Imovine -> Novi prijenos dugotrajne imovine.

U našem sustavu obračun amortizacije nije potrebno brisati. Svaki novi obračun amortizacije briše prethodni obračun: modul Osnovna sredstva\Dokumenti\Obračuni -> Obračun amortizacije.
Ukoliko želimo promijeniti stopu amortizacije za neko sredstvo trebamo ZAKLJUČITI prethodni obračun amortizacije: modul Osnovna sredstva\Dokumenti\Obračuni -> Zaključenje godine.
Nakon zaključenja amortizacije radimo promjenu stope: modul Katalozi\Dugotrajna imovina -> Grupe amortizacije dugotrajne imovine. Odaberemo željenu grupu i spremimo izmjene.
Svi prethodni obračuni ukoliko je godina uredno zaključena ostat će nepromijenjeni.

Tip konta podešavamo na nivou sintetike, a ne za pojedinačni konto. Ukoliko želimo izmijeniti tip konta to radimo kroz modul Katalozi\Kontni plan -> Sintetička konta -> U izborniku Lista konta sintetike odaberemo grupu konta kojoj pripada sintetika, te na dobivenoj listi odaberemo sintetiku za koju želimo izmijeniti tip. Kroz akciju Izmjeni (F3), u polje Tip konta povučemo jednu od tri mogućnosti: Financijski konto, Konto kupca ili konto dobavljača.

Prije zatvaranja klasa 4 i 7 trebamo proknjižiti sve temeljnice. Zatvaranje klasa 4 i 7 radimo kroz temeljnicu. Otvorimo novu temeljnicu: modul Financijsko\Temeljnica -> Nova temeljnica. Bilo bi dobro u vrsti knjiženja odabrati „Završna knjiženja", koja je prethodno potrebno definirati. Nakon što formiramo temeljnicu kroz opciju menija Više akcija odaberemo Zatvaranje klasa 4 i 7.
Program će nas upozoriti: „Temeljnica nije prazna. Automatsko zatvaranje će izbrisati sve unijete stavke. Želite li nastaviti sa automatskim zatvaranjem?" Ova poruka se odnosi samo na stavke u toj, novootvorenoj temeljnici. U slučaju da smo u nju unijeli neke stavke one bi bile obrisane. Kako nismo, ništa se neće dogoditi. Nakon potvrdnog odgovora na zadana pitanja formiramo temeljnicu. Na kraju trebamo ručno doknjižiti knjiženja dobiti i gubitka.

Da bi se prekovremeni sati vidjeli u platnoj listi trebamo označiti da ulaze u platnu listu. Podešavanje vršimo kroz modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Elementi platne liste -> Elementi platne liste (po satima). Pozicioniramo se na stavku Prekovremeni rad i kroz akciju Izmjeni (F3) označimo kvačicom polja: Utječe na fond radnih sati, Prikaži, te Prikaži radne sate.

Ukoliko imamo potrebu mijenjati stopu to možete napraviti kroz modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Doprinosi -> Doprinosi na plaću. Odaberemo Doprinos na plaću 15% i kroz akciju Izmjeni (F3) izmijenimo stopu na potrebnu. Napomena: stopu mijenjamo prije nego što napravimo obračun. Ukoliko smo već kreirali liste trebamo nakon izmijene stope ponovno napraviti obračun plaća. Na kraju, kada nam plaća prođe, trebamo ponovno vratiti stopu doprinosa na 15%, jer će nam u protivnom ostati upisana pogrešna stopa.

JOPPD obrazac kreiramo nakon što smo napravili obračun plaće. Kreiramo ga kroz modul Plaće i kadrovska evidencija\Obrasci\JOPPD obrazac -> Novi JOPPD obrazac. Nakon što otvorimo novi obrazac osnovni podaci će se automatski upisati na stranicu A iz postavki poduzeća. Potvrdimo podatke opcijom OK, ili tipkom Enter, te nakon toga u zaglavlju odaberemo akciju B stranica (F7). Povučemo podatke kroz opciju u podnožju dokumenta: Popunite podatke iz plaća. U izbornik koji se pojavi na ekranu upišemo mjesec i godinu za koje radimo obrazac.

Kompletne upute za rad s JOPPD obrascem možete pogledati ovdje.

Obračun amortizacije nije potrebno brisati zato što svaki slijedeći obračun poništava prethodni.

U modulu Glavna blagajna možemo brisati Uplatnice i Isplatnice. Međutim, ukoliko smo napravili Blagajnički izvještaj sustav nam neće dozvoliti brisanje dokumenata koji su sadržani u izvještaju. U tom slučaju, da bismo obrisali Isplatnicu prethodno trebamo obrisati Blagajnički izvještaj (Glavna blagajna\Blagajnički izvještaj -> Lista blagajničkih izvještaja). Blagajničke izvještaje moguće je brisati jedino po redu: od najnovijeg prema unazad. Ukoliko naš izvještaj nije posljednji u nizu, da bismo ga mogli obrisati, potrebno je prije toga obrisati sve blagajničke izvještaje nastale nakon njega.
Ukoliko nam sustav ni tada ne dozvoljava brisanje blagajničkog izvještaja to znači da je proknjižena Temeljnica, te ćemo prethodno morati nju obrisati.
Upute za rad s Glavnom blagajnom možete pronaći ovdje

Prije obračuna trebamo definirati kamatnu stopu u tablicama(Financijsko\Obračun kamata -> Tablica kamata). Svaku novu stopu upisujemo u novi redak. Nakon toga u dokumentu Novi obračun kamata odaberemo do kojeg datuma ćemo napraviti obračun, odaberemo partnera, povučemo odgovarajuću tablicu, povučemo dokumente koji su dospjeli na naplatu u periodu za koji želimo obračunati kamate, te napravimo obračun.
Upute za obračun kamata možete pronaći ovdje

U Plaće i kadrovska evidencija/Katalozi i  postavke/Doprinosi za svako od doprinosa na plaći te iz plaće treba podesiti  vrijednost za polje "Minimalna osnovica", te nakon toga obračunati plaću.
Upute za podešavanje podataka za plaće možete pronaći ovdje

U Plaće i kadrovska evidencija/Katalozi i  postavke/Elementi platne liste/Elementi radne liste (po satima) potrebno je svakom elementu postaviti jedan od odgovarajućih stupaca na obrascu evidencije radnog vremena, ukoliko je elemntu podešeno da se prikazuje na platnim listama.
Npr. za element naziva "Rad na blagdan" treba povezati na stupca naziva "RNB;Rad na blagdan ili neradni dan".

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Provjeriti period bolovanja u katalogu zaposlenika i postaviti da je na teret HZZO-a
- Dodavanje naknade adekvatnog naziva, npr. "Naknada  za bolovanje preko 42 dana na teret HZZO-a"
- Postaviti oznaku neoporezivog odbitka radi ispravnog popunjavanja JOPPD obrasca
- Priprema naknade za tog zaposlenika u "Plaće i kadrovska evidencija/Priprema obračuna/Priprema naknada"
- Obračun plaće: obrisati radnu listu, te je nanovo kreirati, obračunati plaću za navedenog zaposlenika, provjeriti da li se na platnoj listi vidi naknada
  Napomena: Ukoliko je u periodu bolovanja bio praznik, on ide na teret HZZO-a. U tom slučaju potrebno je u obračunu plaće, u kartici "Osnovni podaci" povećati broj sati na teret HZZO-a, te u kartici "Elementi po satima" smanjiti za isti broj sati za element "Praznik/Blagdan".
- Izrada JOPPD-a
- B stranica: akcija "Popuni podatke iz plaća", stvori se redak s periodom bolovanja na teret HZZO-a (s neispravnim iznosima), akcija "Isplata naknada iz plaća", stvori se redak, s iznosom naknade i šifrom neoporezivog odbitka, ali s neispravnim periodom. Drugom formiranom retku urediti period bolovanja prema prvo formiranom retku. Obrisati prvoformirani redak
- Obzirom da ne postoji potpuna automatika popunjavanja JOPPD obrasca dodatno provjeriti / urediti podatke formiranih redaka.

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- U katalogu zaposlenika pronaći jednog ili više zaposlenika koji imaju "prazni" doprinos
- Obrisati "prazni" redak
- Na obračunu plaća obrisati radnu listi zaposlenika, nanovo je kreirati, i obračunati plaću
- Kreirati zbrojni nalog
Ukoliko se i dalje pojavljuje prvi redak prazan, kontaktirati korisničku podršku, a u međuvremnu obrisati taj redak iz zbrojnog naloga.

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- U katalogu Dodaci - obustave dodati novu naknadu "Božićnica" s šifrom 270, a oznakom za JOPPD 22
- U pripremi naknada skupnim unos svim radnicima dodati naknadu naziva "Božićnica", te definirati iznos
- Ukoliko je potrebno, mogu se pojedinačno postaviti drugi iznosi za svakog zaposlenika, ili deaktivirati naknadu ukoliko zaposlenik nema pravo na božićnicu
- Na obračunu plaća koji bi trebao imati već obračunate plaće, nanovo odjednom svima zaposlenicima obračunati plaću
- Provjeriti par isplatnih lista sadrže li ili ne sadrže božićnice
- Otvoriti novi JOPPD obrazac, prilagoditi vrstu izvještaja na A stranici, prijeći na B stranicu, odabrati isplate naknada iz plaća
- Obrisati sve druge naknade osim božićnica
- Provjeriti JOPPD obrazac
- Zaključiti JOPPD obrazac

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- U katalogu Doprinosi/Doprinosi iz plaća, te  Doprinosi na plaću otvoriti nove doprinose:
• Doprinos za MIO I stup 20% - min.  osn. 5030,35 kn
• Doprinos za MIO I stup 15% - min.  osn. 5030,35 kn
• Doprinos za MIO II stup 5% - min.  osn. 5030,35 kn
• Dopr. za zdravstveno osig. 15% - min.  osn. 5030,35 kn
• Dopr. za zapošljavanje. 1,7% - min.  osn. 5030,35 kn
• Dopr. za zašt. zdr. na radu 0,5% - min.  osn. 5030,35 kn
Napomena: Nazive doprinosa možete urediti po želji
- U svaki od doprinosa unijeti minimalnu osnovicu 5030,35 kn, te popuniti ostale podatke (stopa, stupac JOPPD-a, a opcionalno predložak virmana i ostale podatke)
- Zaposleniku u karticu „Doprinosi“ podesiti novonastale doprinose
- Obračunati plaću
- Provjeriti platnu listu

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Otvoriti nove predloške virmana za sve doprinose koji imaju drukčiji poziv na broj
- U katalogu Doprinosi/Doprinosi iz plaća, te  Doprinosi na plaću otvoriti nove doprinose s prikladnim nazivom. Npr.  „Doprinos za MIO I stup 20% - poduzetnička plaća“
- Povezati s prethodno otvorenim predloškom virmana, te popuniti ostale podatke (stopa, stupac JOPPD-a, ...)
- Zaposleniku u karticu „Doprinosi“ podesiti novonastale doprinose
- Obračunati
- Provjeriti platnu listu
- Izraditi zbrojni nalog
- Provjeriti izrađene virmane na zbrojnom nalogu

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Otvoriti Katalozi i postavke/Kalenda/Neradni dani, te odabrati akciju "Popuni praznike" i odabrati godinu za koju želimo popuniti praznike
- Obrisati izrađene radne liste
- Nanovo izraditi radne liste
- Provjerom utvrditi da su prikazani sati za praznike

Razlog: Prije obračuna neki zaposlenici nisu imali raspored, koji je dodan naknadno nakon obračuna a prije knjiženja plaće, ili uopće nije dodan.
Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Provjeriti raspored djelatnika u Pregledi zaposlenik/Trenutni raspored, popuniti za zaposlenike koje ga nemaju u kartici "Raspored"
- Zatražiti otključavanje plaće (podrska@ritam.hr)
- Nanovo obračunati plaću svim djelatnicima istovremene na akciju "Obračunaj sve"
- Proknjižiti plaću
- Provjerom utvrditi ispravnost izrađene temeljnice

Poslovno i ostalo

1.1 Ako ste koristili Ritmov stari DOS program, iz njega možete prenijeti:
- partnere
- artikle
- veleprodaju (lager, skladišta, izvješća)
- maloprodaju (lager, skladišta, izvješća)
- financijsko
- osnovna sredstva 

Sve što trebate napraviti je omogućiti pristup našoj službi podrške vašim podacima u starom programu. Gdje se pojavljuju povijesni podaci, konverzija se odnosi na podatke iz prošle godine. Plaće nije moguće konvertirati.

1.2. Ako ste koristili neki drugi program, konverzija postaje teža i složenija. Moguće je konvertirati samo:
- partnere
- artikle
U ovom slučaju, na vama je prikupiti podatke i predati nam ih u kao ispravno oblikovan Excel file (prema primjeru koji vam pošaljemo). 

U oba slučaja, cijena konverzije je 600 kn + PDV po stavci, bez obzira na veličinu stavke (npr. neovisno o tome imate li 800 ili 8000 partnera)  pod pretpostavkom da su podaci organizirani prema našim uputama. U suprotnom se cijena konverzije mjeri u satima rada*.

Ako se vaši poslovni podaci ne nalaze na vašem vlastitom serveru ili računalu, vaš dobavljač prošlog softvera vam je dužan osigurati podatke kako biste ih mogli dalje koristiti. Raspitajte se kod njega o toj mogućnosti.

= teoretski je moguće organizirati konverziju i za druge vrste podataka poput financijskog, no njihova različitost i kompleksnost u konverziji iz drugih programa u pravilu traži toliko sati rada da to postaje neisplativo.

Cijena instalacije i podrške je 225 kn + PDV po satu, a obuke 150 kn + PDV po satu. Naši normativi utroška vremena su kako slijedi:

 • Otvaranje 1 licence: 0,35h
 • Otvaranje 1 poduzeća (baze podataka s kojom radi licenca): 0,5h.


Pod pretpostavkom da se radi o malom poduzeću s jednom licencom, cijena instalacije bi bila: (0,35 +0,5) * 225 kn + PDV = 0,85 * 225 kn + PDV = 191 kn + PDV.

Trajanje obuke ovisi o korisniku i njegovom poznavanju ERP sustava općenito; u praksi je nekoliko sati dovoljno za početak. Svaki novi korisnik automatski dobiva po 2h besplatne obuke, bez obzira na broj licenci. Ako imate više zaposlenika, obuku je najjednostavnije obaviti grupno.

Neki klijenti, poput knjigovodstvenih servisa, trebat će samo jednu licencu, ali između 5 i 20 poduzeća (po jednu za svakog klijenta kojem vode knjige). Za njih u pravilo naplaćujemo samo svako drugo poduzeće. No za knjigovodstvene servise imamo još neke posebne pogodnosti tako da vas ako ste vlasnik knjigovodstvenog servisa upućujemo da nam se zbog dogovora javite direktno preko našeg kontakt obrazca.

Ritam koriste korisnici diljem RH i BiH, bez obzira na udaljenost. Sva poduzeća iz Splita i iz cijele RH i BiH započinju s radom na isti način: instaliramo program preko interneta, koristeći već provjerene alate koje možete vidjeti na našoj stranici u dijelu "Help i podrška". Ako to posebno želite (ili ako je instalacija posebno kompleksna i mora biti obavljena na lokaciji (ovo se događa samo u slučaju velikog poduzeća s vlastitim serverima, a i tada je rijetko), rado ćemo vas posjetiti. U tom slučaju se naplaćuju i troškovi putovanja.

Za kontinuirani rad udaljenost također nije važna. U praksi, većina poduzeća nas rijetko vidi osobno, već samo komunicira s našom korisničkom podrškom preko telefona i interneta, te jednim klikom ažurira novu verziju programa kada se pojavi na našem serveru. To je jedini logičan način poslovanja u modernoj informatici i dovodi do znatnih ušteda za korisnika.

Svejedno, ako osjećate posebnu potrebu za tvrtkom koja vam je blizu, pogledajte naš popis ovlaštenih zastupnika ili nas kontaktirajte za popis knjigovođa koji koriste Ritam u vašoj blizini. 

Naravno, slobodno nas kontaktirajte. Ako je pitanje akademske ili druge prirode, moguće je da ćemo temu obraditi detaljnije na našem blogu.

Robno

Polja fakturna cijena i rabati nisu ispunjena u slučaju kada se proizvod prvi put zaprima na skladište. U tom slučaju polja FC i rabati trebamo popuniti ručno.

Ukoliko želimo darovati određeni artikl prvo ga trebamo označiti kao darovni: Katalozi/Artikli/Lista artikala. Pozicioniramo se na traženi artikl, te kroz akciju Izmjeni (F3) u izborniku koji se pojavi na kartici Detalji označimo kvačicom polje Dozvoljeno darovanje (u donjem lijevom dijelu forme).

Nakon toga napravimo Gotovinski račun u maloprodaji s popustom od 100%.

Napomena: za darovani artikl dužni smo platiti porez prema nabavnoj cijeni. Vrijednost poreza možemo vidjeti kroz izvještaj Maloprodaja/Knjigovodstveni izvještaji/Rekapitulacije/Darovani artikli.

Tekst u dokument dodajemo tako da nakon izrade i pohrane dokumenta odaberemo akciju: Tekst (F4), te unesemo željeni tekst.

Tekst možemo prethodno pohraniti kroz katalog i unijeti iz predloška odabirom opcije: Iz predloška.

Unos teksta u kataloge:
Katalozi\Napomene\Tekstovi -> otvorimo Listu tekstova
Akcijom: Novi(F2) unosimo novi tekst: upisujemo naziv, te sadržaj teksta
Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Tekst za podnožje računa unosimo kroz postavke poduzeća: Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke -> Poduzeće i postavke. Kroz akciju Izmjeni (F3) odaberemo karticu Izgled dokumenta. U polje Tekst za podnožje upišemo željeni tekst. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Automatsku dodjelu barcodova određujemo kroz postavke poduzeća: Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke -> Poduzeće i postavke. Kroz akciju Izmjeni (F3) odaberemo karticu Osnovne postavke, te kvačicom označimo polje Automatska dodjela barcoda. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Ukoliko želimo provjeriti tko je i kada izradio određeni dokument možemo se poslužiti izvještajem Dokumenti – korisnici koji se nalazi u modulu Pomoćni alati\Robni -> Izvještaj dokumenti – korisnici. Postoji nekoliko oblika (odabir u desnom donjem uglu), koristimo oblike Po korisniku i Pojedini dokumenti.

Zabranu isporuke i/ili nabave za nekog partnera definiramo u postavkama partnera. Modul Katalozi\Partneri -> Lista partnera. Odaberemo željenog partnera, te kroz akciju Izmjeni (F3) u izborniku označimo kvačicom polje Zabrana isporuke i/ili Zabrana nabave. Nakon potvrde (OK), promjene spremamo opcijom Spremi(F10).

Tom akcijom smo onemogućili da nam sustav pri izradi dokumenta primka-kalkulacija, odnosno otpremnica – račun u pretrazi ponudi tog partnera, što znači da ne možemo izraditi dokument za njega.

Servise Ažuriranje nabavnih cijena (Pomoćni alati\Robni\Nabavne cijene -> Ažuriranje nabavnih cijena) i Rekonstrukciju podataka (lagera) (Pomoćni alati\Robni -> Rekonstrukcija podataka (lagera)) potrebno je pokretati nakon izmjene i brisanja dokumenata da bi se održala konzistentnost podataka (izračun NC, količine u pomoćnoj tablici Lager količina, Lager kompletni).

Ako niste sigurni je li bilo izmjene ili brisanja dokumenata, preporučamo da svaki put prije izračuna NC za komplet pokrenete servise. Ritam preporuča pokretanje servisa jednom tjedno.

Izmjenu vrste plaćanja radimo kroz modul Katalozi\Podešavanje sustava\Vrste plaćanja. Odaberemo gotovinu, te kroz akciju Izmjeni (F3) izmijenimo naziv. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Polog blagajne se unosi u postavke maloprodajne Radne jedinice: Katalozi\Podešavanje sustava\Radne jedinice -> Lista radnih jedinica. Na listi radnih jedinica odaberemo maloprodajnu radnu jedinicu za koju želimo definirati polog. Kroz akciju Izmjeni (F3), u kartici Detalji, iznos pologa unosimo u polje Polog. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

-  Unos mjesta van HR za stranog partnera (obavezan naziv i PTT)
-  Unos stranog partnera (postaviti tip tvrtke u „Strana tvrtka“, unijeti PDV id broj, OIB ostaviti praznim)
-  Unos taric (carinskog tarifnog) broja i kombinirane nomenklature (prema tablici Kombinirane nomenklature za 2017 izdane u Službenog listu Europske unije, objavljenom na stranicama Državnog zavoda za statistiku te prema dokumentu dobavljača)
-  Unos artikla uz postavljanje ispravne stope PDV-a (ne 0%), dodjelu prethodno unesenog taric broja, uz definiranje težine s dokumenta dobavljača
-  Unos tečaja za dan (automatski na akciju „Preuzimanje s HNB-a" vrijedi SAMO za trenutni datum, u suprotnom se RUČNO mora unijeti). Obratiti pozornost da se tečajna lista za idući dan već generira sredinom dana.
-  Unos primke EU, obratit pozornost:

 • na tip računa „Prijenos porezne obaveze“ ili „PDV obračunat
  na unos zavisnog troška na „Više akcija"
  na odabir datuma dokumenta jer se koristi tečaj prema tom datumu, a ne prema datumu dokumenta dobavljača

Kompletne upute za poslovanje s državama EU možete pogledati ovdje.

Za unos podataka u dokument Priprema i ispis deklaracija potrebno je prethodno definirati deklaraciju. U modulu Katalozi\Artikli -> Deklaracije: otvorimo Novu deklaraciju i u nju upišemo potrebne podatke. Akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Nakon toga povežemo deklaraciju s artiklima za koje želimo napraviti ispis deklaracije. To radimo također kroz modul Katalozi\Artikli -> Lista artikala: Akcijom Izmjeni (F3) otvorimo željeni artikl, te u kartici Detalji u polje Deklaracija povučemo deklaraciju.

Potom kroz modul Pomoćni alati\Robni\Naljepnice, Deklaracije -> otvorimo dokument Priprema i ispis deklaracija, povučemo željene podatke na jedan od ponuđenih načina, te odaberemo odgovarajući oblik za ispis.

U postavkama partnera možemo označiti Zabranu nabave i/ili Zabranu isporuke za pojedine partnere (Katalozi\Partneri -> Izmjeni (F3): označimo kvačicom polja: Zabrana nabave i/ili Zabrana isporuke). Tim oznakama reguliramo mogućnost i nemogućnost izdavanja robe za partnera na način da nam taj partner neće biti ponuđen u listi partnera prilikom izrade ulaznih, ili izlaznih dokumenata, ovisno o tome koji smo tip zabrane odabrali.

Za tu vrstu izmjene cijena koristimo dokument Novi nalog za izmjenu cijena (Maloprodaja\Nalozi za izmjenu cijena). U dokumentu možemo označiti pojedine Radne jedinice na koje želimo primijeniti izmjenu, ili možemo označiti kvačicom polje Sva skladišta.

Račun za predujam nije automatikom povezan s drugim računima. Prilikom izrade računa, ukoliko je vezan uz predujam, na njemu trebamo navesti broj računa za predujam. Možemo ga upisati kroz tekst ili napomenu. Također, trebamo napraviti storno računa za predujam.

Storniranje se obavlja s Liste računa za predujam. Pozicioniramo se na račun koji želimo stornirati, te kroz akciju Storniraj(F8), koja se nalazi iznad liste, otvorimo dokument Storno računa za predujam. Potom možemo izvršiti cijeli, ili djelomičan storno. Djelomičan storno radimo tako da prilikom izrade storno računa označimo samo one stavke koje želimo stornirati. Također, možemo stornirati samo dio iznosa pojedine stavke. U tom slučaju na listi će nam u stupcu Nestornirani iznos ostati naznačen preostali iznos koji možemo naknadno stornirati.

Dnevni izvještaj prikazuje nule zbog toga što smo prilikom izrade preskočili akciju Automatsko kreiranje. Ukoliko naša licenca ima dodijeljeno pravo izmjene dokumenata, možemo napraviti izmjenu Dnevnog izvještaja blagajne, te ponovno povući podatke u izvještaj. Na Listi dnevnih izvještaja blagajne (Modul: Pomoćna blagajna -> Lista dnevni izvještaj blagajne) u izborniku odaberemo Radnu jedinicu i period u kojem se nalazi Dnevni izvještaj kojeg želimo izmijeniti. Nakon što se kreira lista pozicioniramo se na taj izvještaj i otvorimo ga. U izvještaju, kroz akciju Izmjeni (F3) izvršimo akciju Automatsko kreiranje(F3) (akcija je ponuđena u donjem lijevom uglu dokumenta). Program će nas upozoriti: „Ova akcija nepovratno poništava dosadašnje podatke. Nastavak?" Pritisnemo Da, te provjerimo jesu li podaci koje smo dobili odgovarajući. Ukoliko jesu potvrdimo izmjenu (Ok), te pohranimo izvještaj akcijom Pohrani (F10).

U sustavu postoji više tipova usluga: usluge, usluge servisa, usluge za aranžman, usluge za marine i hotelske usluge. Za svaki tip cijene usluga mijenjamo u pripadajućem katalogu usluga. Na listi usluga pozicioniramo se na uslugu kojoj želimo izmijeniti cijenu, te kroz akciju Izmjeni(F3) napravimo izmjenu. Nakon toga akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene. 
Napomena: Ukoliko ne znamo u kojem izborniku je smješten katalog usluga koji nam je potreban, možemo upotrijebiti postavku menija Pretraga, te u nju upisati pojam „Usluge". Sustav će prikazati liste svih kataloga usluga.

Kada se pojavi ovakva poruka, nakon potvrde (OK), sustav će u dokumentu označiti problematičan artikl sivom bojom. Za taj artikl u toj Radnoj jedinici nabavna cijena je nula. Trebamo provjeriti karticu nabavnih cijena artikla kojeg nam je sustav naznačio sivom bojom (Modul u kojem se nalazi naša RJ(Veleprodaja, Maloprodaja)\Kartice -> Robna kartica NC).

Najčešći uzrok problema je taj što je izlazni dokument napravljen prije ulaznog. U tom slučaju trebamo prvi ulazni dokument postaviti na datum prije prvog izlaznog. Potom trebamo pokrenuti ažuriranje nabavnih cijena (Pomoćni alati\Robni\Nabavne cijene -> Ažuriranje nabavnih cijena (servis)), te nakon toga rekonstrukciju podataka za tu Radnu jedinicu (Pomoćni alati\Robni -> Rekonstrukcija podataka (lagera)).

U modulima Veleprodaja i Maloprodaja na Otpremnici račun moguća je izmjena zaglavlja računa. Izmjenu radimo na slijedeći način: Otvorimo listu Otpremnica računa. Pozicioniramo se na otpremnicu kojoj želimo izmijeniti Partnera, te kroz akciju Izmjena zaglavlja(F9) povučemo drugog partnera. Pored izmjene partnera kroz Izmjenu zaglavlja možemo promijeniti mjesto otpreme, datum dospijeća, datum isporuke, te napomenu.

Prije zaprimanja komisijskih artikala po novim nabavnim cijenama (NC) trebamo napraviti izmjenu NC: Veleprodaja ili Maloprodaja\Komisijska roba\Izmjena nabavnih cijena komisijske robe -> Nova izmjena nabavnih cijena komisijske robe. Povučemo dobavljača i artikle kojima se mijenja cijena, te upišemo novu NC. Nakon toga možemo izraditi primku za tuđu robu (Veleprodaja ili Maloprodaja\Ulazni dokumenti\Primka za tuđu robu).

Upute za rad s komisijskom robom možete pogledati ovdje

Na listi prodaje zamijeniti krivi artikl s artiklom koji ima istu cijenu i ISTI POREZ NA POTROŠNJU!
Zaključiti listu prodaje.
Ako sustav ne da zaključiti listu prodaje, jer je već izrađen dnevni izvještaj blagajne, potrebno je obrisati ga, pa zaključiti listu prodaje.
Potom se može napraviti utrošak materijala na osnovi liste prodaje.
Nakon toga zaključiti listu prodaje, i nanovo napraviti DIB na obrisani datum s brojem dokumenta koji je bio obrisan, ako je ostala rupa u brojevnom nizu, u suprotnom ako je obrisan zadnji DIB, sustav će sam generirati broj dokuemnta.

Napomena: Da na BO i kasu ne bi došli artikli kojih nema u ugostiteljskom objektu, treba deaktivirati takve prodajne artikle, jer se time oni neće pojaviti na cjeniku koji se šalje na BO i kasu..

Upute za rad u ugostiteljstvu možete pogledati ovdje

-  Prikaz teksta "Obrt - nije u sustavu PDV-a" u zaglavlju programa (u plavoj traci), podešavanjem u postavkama poduzeća, odabirom tipa poduzeća "Obrt (nije u sustavu PDV-a)",
-  Definiranje zakonskog fiksnog teksta koji se prikazuje na izlaznim računima: „Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. stavka 2 Zakona o PDV-u“. Detaljnije na Katalozi/Napomene/Zakonski fiksni tekstovi
-  Deaktiviranje svih tarifnih stopa osim 0%, detaljnije na Katalozi/Artikli/Tarifne grupe
-  Dodjela stope PDV-a od 0% svim artiklima
-  Uslugama postaviti stopu PDV-a na 0% ili odabrati tip oporezivosti: „neoporezivo“

 1. U modulu Pomoćni alati\Robni: Unos zadanih vrijednosti za dokumente - otvorimo Listu unosa zadanih vrijednosti za dokumente.
 2. Odaberemo akciju Novi(F2), nakon čega će se pojaviti izbornik u koji unosimo podatke.
 3. Odaberemo vrstu dokumenta korištenjem tri točke na kraju retka 'Dokument:'
 4. Odaberemo tip računa korištenjem strelice na kraju retka 'Tip računa:'
 5. Potvrdimo unos na tipku OK, i spremimo akcijom Spremi(F10), te nakon toga zatvorimo Listu unosa zadanih vrijednosti za dokumente.