Agencijsko poslovanje

Pregledno i jednostavno organizirajte ture i aranžmane.

 • Jednostavno slaganje aranžmana od pojedinačnih usluga
 • Detaljna i pouzdana naplata pojedinačno ili po grupi; podjela na rate i tisak na uplatnice
 • Razrada PDV-a po grupama usluga, marži i poreznim stopama
 • Tisak ugovora, vouchera i priloga policama osiguranja
 • Fiskalizacija gotovinskih računa
 • Računi izdani za aranžmane automatski povezani s knjigovodstvom

Modul “Agencijsko poslovanje” sadrži široku paletu mogućnosti.  Olakšajte si poslovanje detaljnim rekapitulacijama marže i poreza po svim najnovijim propisima, i uz pomoć našeg integriranog sustava “Ritam” uvijek budite sigurni da se sve odvija efikasno i pod kontrolom.

Guest booking a tour at a hotel
Program "Agencijsko poslovanje"
Pokreni video

Modul Agencijsko poslovanje se prilagođava potrebama svake turističke agencije, bez obzira na veličinu. Njime možete provesti najrazličitije pakete koji bi se mogli pojaviti u vašoj djelatnosti, kao što su:

 • Bukiranje sobe ili karte
 • Prodaja tuđeg aranžmana
 • Organizacija transfera
 • Poslovna konferencija
 • Srednjoškolska ekskurzija u inozemstvo
Besplatno isprobajte

Ne dopustite da se vrijeme koje ste do sada uložili svede samo na pregled menija programa. Preuzmite besplatnu demo verziju i osobno prodajte nekoliko artikala, ili nas kontaktirajte !