Hotelsko poslovanje

Odlično rješenje za hotele i recepcije

  • Brz uvid u raspoloživost soba kroz kalendar zauzetosti
  • Fiskalizacija gotovinskih računa
  • “Nositelj plaćanja” preuzima obvezu plaćanja svih stavki rezervacije za koje nije eksplicitno naveden platitelj
  • Ponude, računi i predujmovi u domaćoj ili stranoj valuti
  • Mogućnost naknadnog povezivanja predujmova iz prošle godine na novoizrađene rezervacije
  • Individualne, agencijske i korporativne rezervacije
Attractive female recepcionist giving room key card to client in
Program Hotelsko poslovanje
Pokreni video
Besplatno isprobajte

Ne dopustite da se vrijeme koje ste do sada uložili svede samo na pregled menija programa. Preuzmite besplatnu demo verziju i osobno prodajte nekoliko artikala, ili nas kontaktirajte !