Prijelaz na euro – upute za drugu fazu (nakon 01.01.2023.)

Poštovani,

Kao što smo prethodno naveli proces implementacije i aktivnosti za prijelaz na euro raspodijelili smo u dvije faze. Prva faza se odnosi na radnje koje trebate napraviti do kraja 2022. radne godine. Druga faza odnosi se na radnje koje ćete trebati napraviti na početku rada u 2023. radnoj godini.

Prvim pokretanjem Ritam programa, Kase, Backoffice-a, ili POS21 (touchscreen kase) u 2023. godini oznaka za euro (€) automatski će biti postavljena kao oznaka službene valute RH u operativnom sustavu Windows (promjenom u regionalnim postavkama). U programu, na ispisu dokumenata, time će oznaka €zamijeniti sadašnji prikaz kn. Ali to još ne znači da je konverzija izvršena. Konverziju trebate napraviti ručno prema uputama u nastavku.

Za drugu fazu važno je osigurati i napraviti slijedeće korake:

1. NA POČETKU RADA U NOVOJ GODINI PRVO JE POTREBNO PROMIJENITI RADNU GODINU U 2023.

Da bi mogli početi raditi u 2023. godini, kao i svih godina do sada na Vašem računalu u programu Ritam, prvog radnog dana iduće radne godine trebate promijeniti radnu godinu.

U meniju Postavke odaberite opciju Postavke. U izborniku ‘Postavke aplikacije’ odaberite karticu: Radna godina -> odaberite 2023. godinu i potvrdite na OK.

Ovom akcijom ste pokrenuli novi brojevni niz za sve dokumente u programu. Naglašavamo: to je potrebno napraviti na svakom računalu koje koristite za rad s našim programom, te Vas molimo da o tome obavijestite kolege. Ritam automatikom prenosi zatečeno stanje lagera s 31.12.2022. u iduću godinu, te nije potrebno raditi novo početno stanje lagera.

2. KONVERZIJU I PRIPREMU PODATAKA ZA PRERAČUNAVANJE U EURO POKREĆE JEDNA OSOBA UNUTAR FIRME – KONVERZIJA SE POKREĆE SAMO JEDNOM 

Znači, ne smije se dva puta pokretati konverzija, jer bi to uzrokovalo dupliranje podataka, stoga molimo da posebno obratite pažnju tko će i kada će pokrenuti konverziju. Predlažemo da na nivou poduzeća odredite jednu odgovornu osobu koja će to napraviti u onom trenutku kada za to dođe vrijeme. Važno je da taj korisnik ima pristup svim modulima s kojima radite.

3. KONVERZIJU TREBATE POKRENUTI PRIJE UNOSA PRVOG DOKUMENTA U 2023. GODINI – ALI TO NE MORA BITI PRVOG RADNOG DANA U 2023. 

Kada ćete pokrenuti konverziju ovisi o vašem poslovanju. Konverzija se pokreće nakon što ste dovršili planirane poslove vezane uz prvu fazu (zbirno fakturiranje, povrat reversa i komisijske robe, radni nalozi, utrošci materijala, inventura na kraju godine, itd.), ali prije nego što započnete raditi nove dokumente u 2023. godini.

4. KONVERZIJA SE POKREĆE SUKCESIVNO ZA POJEDINE MODULE

Prvo je potrebno napraviti konverziju Osnovnih podataka svih modula.

Nakon toga pokrećete konverziju redom za pojedine module.

Za modul Plaće i kadrovska evidencija, prvo je potrebno napraviti obračun za 12. mjesec, te tek nakon toga pokrenuti konverziju.

5. NAKON KONVERZIJE, A PRIJE POČETKA RADA, TREBATE NAPRAVITI PROVJERE PODATAKA

Prije početka rada u 2023. godini OBAVEZNO provjerite je li se konverzija ispravno izvršila!

Ovisno o poslovanju, prema uputama u prilogu, provjerite cijene na lageru radnih jedinica, cjenicima (ugostiteljstvo), katalozima usluga, ugovorima usluga, plaćama (ugovori zaposlenika…).

Ukoliko uočite da podaci nisu ispravni, pošaljite mail na korisničku podršku i opišite što se dogodilo, te priložite primjer s pogrešnim podacima. Ovom prilikom, unaprijed molimo za strpljenje, jer je moguće da nećemo uvijek biti dostupni zbog povećanog obima posla.

6. NAKNADNA IZMJENA POSTOJEĆIH DOKUMENATA I DODAVANJE NOVIH DOKUMENATA ZA 2022. GODINU – BIT ĆE MOGUĆE NA ISTI NAČIN KAO I DO SADA – IZMJENOM RADNE GODINE

Međutim, zbog konverzije, te će izmjene biti malo teže raditi nego do sada, zato što ćete ručno morati mijenjati cijene na dokumentima iz eura u kune.

Upute na poveznici: Prijelaz-na-euro-naknadne-izmjene-robnih-dokumenata-iz-2022-godine.pdf

Upute za pojedine korake euro konverzije (prijelaz na euro), nalaze se na poveznici: Prijelaz-na-euro-upute-za-konverziju.pdf

Sve upute za prijelaz na euro možete vidjeti na poveznici: Blog – Knjigovodstveni program Ritam ERP software Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo pošaljite nam ih na mail podrska@ritam.hr

Share:

Ostale vijesti

POS21 – fiskalna blagajna

Predstavljamo novu touch fiskalnu kasu namijenjenu svim vrstama maloprodaja, trgovina, trafika, pekara, mesnica, frizerskih salona, itd. Blagajna je povezana s online programom Ritam, te integrirana

pročitaj više »