Izmjene robnih dokumenata u 2022. godini

Poštovani,

U slučaju potrebe izmjena i dodavanja novih  robnih dokumenata u 2022. godini, nakon programskih dorada i euro-konverzije dostavljamo upute koje pokrivaju slijedeće situacije:

1. Izmjena postojećih i dodavanje novih robnih dokumenata – dodavanje ili izmjena artikala na dokumentu

2. Unos novih artikala na skladište kroz novi ili postojeći ulazni dokument (primka kalkulacija , međuskladišnica ulaz)

3. Izmjene internih dokumenata (međuskladišnice, utrošci materijala, primka zaduženje, razduženje otpis, razduženje manjak, itd.)

4. Storna dokumenata (storno primke, storno računa, povrat dobavljaču, povratnica kupca) i izrada primke zaduženje u 2022. godini

Molimo vas da pažljivo proučite upute prije poduzimanja akcija na dokumentima u 2022. godini, te da postupite u skladu s njima.

Poveznica na upute: Izmjene_robnih_dokumenata_u_2022_godini.pdf

Naknadne ispravke nastale temeljem nepridržavanja uputa naplaćivat ćemo po posebnoj tarifi za poslove koji se moraju obaviti izvan radnog vremena.

Share:

Ostale vijesti