Utvrđivanje obveze PDV-a prema plaćenim/naplaćenim računima

 

Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada. To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. 

Kako bi porezni obveznici to osigurali trebaju, primjerice, za utvrđivanje obveze PDV-a za ožujak 2020. godine (PDV obrazac za ožujak koji se predaje do 20. travnja) obvezu PDV-a utvrditi na uobičajeni način (kao i svaki prethodni mjesec) i evidentirati u „redovne retke“ Obrasca PDV i to:

  • utvrditi obvezu PDV-a prema kriteriju izdanih računa i evidentirati ju u obrascu PDV pod red. br. II
  • utvrditi pretporez prema kriteriju primljenih računa i evidentirati ga pod red. br. III
  • iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV

Potom obveznici PDV-a trebaju, temeljem podataka o naplati izdanih računa i plaćanju računa koji se odnose na obračun PDV-a za 3. mjesec (vlastita evidencija primjenjujući sva pravila postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz čl. 125.1 – 125.k Zakona o PDV-u) utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih računa. Razliku između utvrđene obveze PDV-a prema kriteriju izdanih i naplaćenih računa treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

To je svota PDV-a koju,  temeljem predanog Obrasca PDV, porezni obveznik može odgoditi (nije plaćeno/naplaćeno), a koju će PU evidentirati na kartici poreznog obveznika. To znači da porezni obveznik treba do kraja travnja 2020. godine platiti na račun državnog proračuna samo obvezu koja proizlazi temeljem plaćenih/naplaćenih računa u tom razdoblju oporezivanja. 

 

Koraci koje je potrebno napraviti u Ritam programu:

Za dobivanje  gore navedenih iznosa prvo je potrebno uredno vezati uplate sa ulaznim i izlaznim računima u tuzemstvu.

Za ispravan upis podataka u PDV obrazac, isti je potrebno je isti otvoriti dva puta. 

Prvi obrazac – kreiramo obrazac bez uključene kvačice, kao i do sada, tako da dobijemo puni iznos PDV-a.

Drugi obrazac – kreiramo obrazac sa uključenom kvačicom “Odgoda plaćanja CODIV-19”  – koja se nalazi pod „Više opcija“

 

Time ćemo na „Drugom obrascu“ dobiti umanjen iznos obveze prema vezanim uplatama.

Razlika ta dva iznosa se upisuje u „Prvi obrazac“ akcijom Izmijeni(F3) u sekciju VIII polje 2

*Ukoliko niste kompletno vezali imate opciju ručne korekcije PDV obrasca.

 

Dodatnu kontrolu ispravnosti podataka možete izvršiti kroz pregled izlaznih i ulaznih knjiga računa, na isti način kao i kod PDV obrasca pregledom knjiga sa i bez kvačice na “Odgoda plaćanja CODIV-19”.

 

 


 

Share:

Ostale vijesti

Poslovni doručak

Poštovani, u suradnji s našim partnerom Moj-eRačun, 30.11.2022. održali smo poslovni doručak na kojem smo Vas upoznali s novitetima povodom uvođenja eura i predstavili nove

pročitaj više »