Što moramo napraviti u Ritmu kako bi mogli početi raditi u novoj radnoj godini?

Poštovani,

U nastavku su upute za početak rada u idućoj, 2021. radnoj godini:

Za početak rada u novoj radnoj godini, na Vašem računalu u programu Ritam, prvog radnog dana iduće radne godine trebate promijeniti radnu godinu.

U meniju Postavke odaberite opciju Postavke.

U izborniku ‘Postavke aplikacije’ odaberite karticu: Radna godina -> odaberite 2021. godinu i potvrdite na OK.

 

Ovom akcijom ste pokrenuli novi brojevni niz za sve dokumente u programu. To je jedino što obavezno trebate napraviti na početku rada u novoj godini.

Naglašavamo: to je potrebno napraviti na svakom računalu koje koristite za rad s našim programom, te Vas molimo da o tom obavijestite kolege.

U slučaju da imate potrebu naknadno unositi dokumente iz 2020. godine, trebate vratiti radnu godinu na prethodno opisani način.

Naš program automatikom prenosi zatečeno stanje lagera s 31.12.2020. u iduću godinu, te nije potrebno raditi novo početno stanje lagera.

 

Podsjećamo na druge akcije koje ćete, ovisno o Vašem poslovanju, možda trebati napraviti na kraju ove, ili na početku iduće godine.

 

Inventura:

Ukoliko na kraju godine radite inventuru prije toga trebate napraviti ažuriranje nabavnih cijena (Pomoćni alati\Robni\Nabavne cijene: Ažuriranje nabavnih cijena (servis)) i rekonstrukciju podataka za sve robne radne jedinice (Pomoćni alati\Robni: Rekonstrukcija podataka – lagera).

Upute za inventuru možete pogledati na ovoj poveznici: http://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Inventura.pdf

 

Početno stanje knjigovodstveno:

Ukoliko vodite robno poslovanje, za ispravan pregled prometa, potrebno je upisati početno stanje knjigovodstveno za svaku pojedinu robu radnu jedinicu. Time se omogućuje prikaz donosa u rekapitulaciji prometa. Ovaj korak nije potrebno napraviti na samom početku nove godine, odnosno prije početka rada u 2021. godini, već ga možete napraviti i naknadno (kada završite s unosom i ispravcima robnih dokumenata za 2020. godinu).

Za postavljanje početnog stanja knjigovodstvenog , u robnom, ovisno o tome radi li se o veleprodaji, maloprodaji, materijalnom, ili proizvodnji upute možete pogledati na ovoj poveznici: https://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Poslovni_procesi.pdf  (pogledati pod Početna stanja).

 

Datum knjigovodstvenog usklađenja:

Ako vodite robno poslovanje nakon što završite s unosom podataka za prethodnu godinu potrebno je postaviti Datum knjigovodstvenog usklađenja (DKU), s datumom 31.12.2020., za sve radne jedinice. Postavljanjem DKU postavljate zabranu izmjene robnih dokumenata do tog datuma. Nadalje, datum knjigovodstvenog usklađenja omogućava Vam knjiženje neproknjiženih temeljnica koje ovise o robnom knjigovodstvu do tog datuma. Upute za postavljanje DKU možete vidjeti na ovoj poveznici: http://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Novi_datum_knjigovodstvenog_uskladjenja.pdf

 

Godišnji prijelaz u financijskom:

Nakon što završite unos svih dokumenata za 2020. godinu (dakle, ne odmah na početku godine, već naknadno), neovisno o tome vodite li robno i/ili financijsko poslovanje u našem programu, trebat ćete napraviti godišnji prijelaz u financijskom.

Da bi zaključili godinu, odnosno napravili godišnji prijelaz, potrebno je u modulu: Pomoćni alati\Financijski\Godišnje početno stanje -> pokrenuti Godišnji prijelaz u financijskom -> za Vrstu knjiženja odabiremo Početno stanje.
Prije toga potrebno je:
– Napraviti Rekonstrukciju lagera za sve radne jedinice.
– Provjeriti postoje li temeljnice u neravnoteži. Ukoliko postoje treba ih zatvoriti.
– Postaviti Datum Knjigovodstvenog usklađenja na zadnji dan prethodne godine (31.12.2020.).
– Proknjižiti sve temeljnice iz 2020. godine
– Zatvoriti klasu 4 i 7 za 2020. godinu.

Share:

Ostale vijesti