Zakonske izmjene u Plaćama od 01.01.2021.

Poštovani,

U Narodnim novinama br. 138/20 objavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje stupaju na snagu 01.01.2021., a odnose se na isplate plaća od 12. mjeseca 2020. godine pa na dalje.

 

Slijedom zakonskih promjena u oporezivanju, vezanih uz isplate osobnih dohodaka od 01.01.2021. za obračun plaće u programu Ritam, obavještavamo Vas da smo izvršili promjenu slijedećih poreznih stopa u programu:

s dosadašnjih 24% na 20% do visine dohotka od 30.000,00 kn mjesečno

s dosadašnjih 36% na  30% na dohodak iznad 30.000,00 kn mjesečno

 

Stope smo izmijeniti i za Drugi dohodak, kod kojeg se stopa mijenja s dosadašnjih 24% na 20%.

 

Ukoliko budete imali potrebu za obračunom plaća, ili drugog dohotka za mjesece koji su prethodili zakonskoj izmjeni poreznih stopa,  sami možete vratiti postavke stopa na slijedeći način:

  1. Plaće

Plaće i kadrovska evidencija\Osnovni podaci i postavke\Doprinosi-Porezni razredi: Definicija stopa -> Izmijeni (F3), te spremiti izmjene.

Nakon izmjene kreirajte liste i obračunajte plaću, te nakon obračuna na isti način promijenite stope na nove.

 

  1. Drugi dohodak

Plaće i kadrovska evidencija\Osnovni podaci i postavke: Elementi obračuna i postavke knjiženja -> Izmijeni (F3) -> izmijeniti redak: Stopa poreza za drugi dohodak.

Nakon izmjene kreirajte liste i obračunajte Drugi dohodak, te nakon obračuna na isti način promijenite stope na nove.

 

Share:

Ostale vijesti