Izmjene plaća od 01.01.2024.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene u Nar. nov. br. 114/23 donose novosti vezane uz obračun osobnog dohotka, kao i primitaka koji se ostvaruju prema drugim izvorima dohodaka. Izmjene stupaju na snagu 01.01.2024. godine i odnose na plaće koje se isplaćuju od tog datuma pa na dalje. Tri su ključne […]