Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

Back-Office i Kasa

PITANJA:

1. 
Printer printa bez prestanka?
2. 
Nemogućnost pristupu prodaji (F3)?
3. 
Ispisana je nejasna poruka na zaslon ekrana?
4. 
Nije poslana smjena za određeni datum?
5. 
Nema podataka za ZAKLJUČENU smjenu (pri slanju smjene iz arhive smjena)?
6. 
Slanje smjene iz prethodnog mjeseca?ODGOVORI:

1. Printer printa bez prestanka?

Pritiskom tipke „shift" u meniju kase dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS. (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?", na koju zatim kliknemo YES. Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO.

Natrag na popis pitanja2. Nemogućnost pristupu prodaji (F3)?

Pritiskom tipke „shift" u meniju kase dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?" , kliknemo YES. Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO.

Natrag na popis pitanja3. Ispisana je nejasna poruka na zaslon ekrana?

Pritiskom tipke „shift" u meniju kase dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?" , na koju zatim kliknemo YES. Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO.

Natrag na popis pitanja4. Nije poslana smjena za određeni datum?

U meniju kase kliknemo na ARHIVA SMJENA(F7). Odabiremo datum na koji je smjena otvorena. S padajućega izbornika odabiremo smjenu i klikom na „slanje i ispis (Enter)" šaljemo smjenu. Postupak trebamo ponoviti za sve smjene s padajućeg izbornika (ukoliko ih ima više). Na pitanje „Želite li ispis blagajničkog izviješća?" kliknemo CANCEL.

Natrag na popis pitanja5. Nema podataka za ZAKLJUČENU smjenu (pri slanju smjene iz arhive smjena)?

Pritiskom tipke „shift" dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo SERVIS (Servis možemo pokrenuti i kombinacijom tipki CTRL+ALT+R).

Dobili smo poruku „Rekonstrukcija tablica?", na koju kliknemo YES.

Nakon te poruke dobit ćemo poruku „Ažuriranje memo polja u zaglavlju računa?", kliknemo NO. Kliknemo na ARHIVA SMJENA(F7), odabiremo datum na koji je smjena otvorena. S padajućega izbornika odabiremo smjenu i klikom na „slanje i ispis(Enter)" šaljemo smjenu.

Postupak treba ponoviti za sve smjene s padajućeg izbornika (ukoliko ih ima više). Na pitanje „Želite li ispis blagajničkog izviješća?" kliknemo CANCEL.

Natrag na popis pitanja6. Slanje smjene iz prethodnog mjeseca?

Pritiskom tipke „shift" dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo ARHIVA PODATAKA, označimo "Rad s arhiviranim podacima" i u "Putanja do arhive" odaberemo mjesec iz kojeg želimo ponovo poslati podatke.

Nakon što kliknemo prihvati program se ponovo pokreće (ukoliko ne starta sam, pokrenuti ga ručno). Kliknemo na ARHIVA SMJENA(F7), odabiremo datum na koji je smjena otvorena. S padajućega izbornika odabiremo smjenu i klikom na „slanje i ispis (Enter)" šaljemo smjenu.

Postupak trebamo ponoviti za sve smjene s padajućeg izbornika (ukoliko ih ima više). Na pitanje „Želite li ispis blagajničkog izviješća?" kliknemo CANCEL.

Po završetku slanja željenih smjena pritiskom tipke „shift" dobijemo prikaz drugog zaslona na kojem mišem kliknemo ARHIVA PODATAKA, uklonimo kvačicu iz polja Rad s arhiviranim podacima. Nakon što kliknemo „Prihvati" program se ponovo pokreće.

Natrag na popis pitanja