Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

Robno


PITANJA:

1.
Ne možemo zaključiti primku kalkulaciju, jer polja FC i rabati nisu ispunjena. Što da radimo?
2.
Kako darovati artikl?
3.
Kako se unosi tekst na račun?
4.
Gdje se unosi tekst za podnožje računa?
5. Gdje se označava automatski unos barcodova?

6. Kako možemo provjeriti jesu li svi računi napravljeni u propisano radno vrijeme, te od ovlaštenih osoba?
7. Kako možemo napraviti zabranu isporuke za nekog partnera?
8. Kada se pokreću servisi Ažuriranje nabavnih cijena i Rekonstrukcija lagera?
9. Kako možemo izmijeniti vrstu plaćanja s gotovine u novčanice?
10. Gdje se upisuje polog blagajne za maloprodaju?
11  Zašto ne možemo zaključiti Primku kalkulaciju EU? Kakva je procedura prilikom unosa robe zaprimljene iz država članica EU?
12  Kako u Pripremu i ispis deklaracije ubaciti podatke za proizvođača, državu podrijetla i uvoznika? 
13. Postoji li u programu mogućnost da pojedinim partnerima privremeno onemogućimo zaprimanje i izdavanje robe?
14. Postoji li mogućnost da se prilikom izmjene cijena u jednoj maloprodaji ta akcija automatski primjeni u svim maloprodajama?
15. Na koji način se u programu povezuje račun s računom za predujam?
16. Na koji način se stornira račun za predujam?
17. Zaključili smo Dnevni izvještaj blagajne, ali on nije povukao podatke. Možemo li napraviti ispravak Dnevnog izvještaja blagajne? 
18. Gdje se mijenjaju cijene usluga? 
19. Ne možemo zaključiti ulaznu međuskladišnicu. Sustav javlja: „Nedozvoljen unos! Polje NC mora biti različito od 0.“ U čemu je problem? 
20Kako mogu izmijeniti partnera na Otpremnici-računu?
21. Kako možemo zaprimiti robu na komisijsko skladište po novim cijenama?
22.
Kako riješiti problem nemogućnosti generiranja utroška materijala ukoliko je prodan krivi prodajni artikl za kojeg nama materijala (iz normativa prodajnog artikla) na lageru?
23.
Što je potrebno napraviti u sustavu u slučaju obrta koji nije u sustavu PDV-a?
24. Kako predefinirati 'Tip računa' u ulaznim i izlaznim robnim dokumentima? ODGOVORI:

1.  Ne možemo zaključiti primku kalkulaciju, jer polja FC i rabat nisu ispunjena. Što da radimo?


Polja fakturna cijena i rabati nisu ispunjena u slučaju kada se proizvod prvi put zaprima na skladište. U tom slučaju polja FC i rabati trebamo popuniti ručno.

Natrag na popis pitanja  2. Kako darovati artikl? 

Ukoliko želimo darovati određeni artikl prvo ga trebamo označiti kao darovni: Katalozi/Artikli/Lista artikala. Pozicioniramo se na traženi artikl, te kroz akciju Izmjeni (F3) u izborniku koji se pojavi na kartici Detalji označimo kvačicom polje Dozvoljeno darovanje (u donjem lijevom dijelu forme).

Nakon toga napravimo Gotovinski račun u maloprodaji s popustom od 100%.

Napomena: za darovani artikl dužni smo platiti porez prema nabavnoj cijeni. Vrijednost poreza možemo vidjeti kroz izvještaj Maloprodaja/Knjigovodstveni izvještaji/Rekapitulacije/Darovani artikli.

Natrag na popis pitanja3. Kako se unosi tekst na račun?

Tekst u dokument dodajemo tako da nakon izrade i pohrane dokumenta odaberemo akciju: Tekst (F4), te unesemo željeni tekst.

Tekst možemo prethodno pohraniti kroz katalog i unijeti iz predloška odabirom opcije: Iz predloška.

Unos teksta u kataloge:
Katalozi\Napomene\Tekstovi -> otvorimo Listu tekstova
Akcijom: Novi(F2) unosimo novi tekst: upisujemo naziv, te sadržaj teksta
Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja4. Gdje se unosi tekst za podnožje računa?

Tekst za podnožje računa unosimo kroz postavke poduzeća: Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke -> Poduzeće i postavke. Kroz akciju Izmjeni (F3) odaberemo karticu Izgled dokumenta. U polje Tekst za podnožje upišemo željeni tekst. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja5. Gdje se označava automatski unos barcodova?

Automatsku dodjelu barcodova određujemo kroz postavke poduzeća: Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke -> Poduzeće i postavke. Kroz akciju Izmjeni (F3) odaberemo karticu Osnovne postavke, te kvačicom označimo polje Automatska dodjela barcoda. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja6.  Kako možemo provjeriti jesu li svi računi napravljeni u propisano radno vrijeme, te od ovlaštenih osoba?

Ukoliko želimo provjeriti tko je i kada izradio određeni dokument možemo se poslužiti izvještajem Dokumenti – korisnici koji se nalazi u modulu Pomoćni alati\Robni -> Izvještaj dokumenti – korisnici. Postoji nekoliko oblika (odabir u desnom donjem uglu), koristimo oblike Po korisniku i Pojedini dokumenti.

Natrag na popis pitanja7.  Kako možemo napraviti zabranu isporuke za nekog partnera?

Zabranu isporuke i/ili nabave za nekog partnera definiramo u postavkama partnera. Modul Katalozi\Partneri -> Lista partnera. Odaberemo željenog partnera, te kroz akciju Izmjeni (F3) u izborniku označimo kvačicom polje Zabrana isporuke i/ili Zabrana nabave. Nakon potvrde (OK), promjene spremamo opcijom Spremi(F10).

Tom akcijom smo onemogućili da nam sustav pri izradi dokumenta primka-kalkulacija, odnosno otpremnica – račun u pretrazi ponudi tog partnera, što znači da ne možemo izraditi dokument za njega.

Natrag na popis pitanja8.  Kada se pokreću servisi Ažuriranje nabavnih cijena i Rekonstrukcija lagera?

Servise Ažuriranje nabavnih cijena (Pomoćni alati\Robni\Nabavne cijene -> Ažuriranje nabavnih cijena) i Rekonstrukciju podataka (lagera) (Pomoćni alati\Robni -> Rekonstrukcija podataka (lagera)) potrebno je pokretati nakon izmjene i brisanja dokumenata da bi se održala konzistentnost podataka (izračun NC, količine u pomoćnoj tablici Lager količina, Lager kompletni).

Ako niste sigurni je li bilo izmjene ili brisanja dokumenata, preporučamo da svaki put prije izračuna NC za komplet pokrenete servise. Ritam preporuča pokretanje servisa jednom tjedno.

Natrag na popis pitanja9.  Kako možemo izmijeniti vrstu plaćanja s gotovine u novčanice?

Izmjenu vrste plaćanja radimo kroz modul Katalozi\Podešavanje sustava\Vrste plaćanja. Odaberemo gotovinu, te kroz akciju Izmjeni (F3) izmijenimo naziv. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja10. Gdje se upisuje polog blagajne za maloprodaju?

Polog blagajne se unosi u postavke maloprodajne Radne jedinice: Katalozi\Podešavanje sustava\Radne jedinice -> Lista radnih jedinica. Na listi radnih jedinica odaberemo maloprodajnu radnu jedinicu za koju želimo definirati polog. Kroz akciju Izmjeni (F3), u kartici Detalji, iznos pologa unosimo u polje Polog. Nakon potvrde (OK), akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja11.  Zašto ne možemo zaključiti Primku kalkulaciju EU? Kakva je procedura prilikom unosa robe zaprimljene iz država članica EU

-  Unos mjesta van HR za stranog partnera (obavezan naziv i PTT)
-  Unos stranog partnera (postaviti tip tvrtke u „Strana tvrtka“, unijeti PDV id broj, OIB ostaviti praznim)
-  Unos taric (carinskog tarifnog) broja i kombinirane nomenklature (prema tablici Kombinirane nomenklature za 2017 izdane u Službenog listu Europske unije, objavljenom na stranicama Državnog zavoda za statistiku te prema dokumentu dobavljača)
-  Unos artikla uz postavljanje ispravne stope PDV-a (ne 0%), dodjelu prethodno unesenog taric broja, uz definiranje težine s dokumenta dobavljača
-  Unos tečaja za dan (automatski na akciju „Preuzimanje s HNB-a" vrijedi SAMO za trenutni datum, u suprotnom se RUČNO mora unijeti). Obratiti pozornost da se tečajna lista za idući dan već generira sredinom dana.
-  Unos primke EU, obratit pozornost:

  • na tip računa „Prijenos porezne obaveze“ ili „PDV obračunat
    na unos zavisnog troška na „Više akcija"
    na odabir datuma dokumenta jer se koristi tečaj prema tom datumu, a ne prema datumu dokumenta dobavljača

Kompletne upute za poslovanje s državama EU možete pogledati ovdje.

Natrag na popis pitanja12.  Kako u Pripremu i ispis deklaracije ubaciti podatke za proizvođača, državu podrijetla i uvoznika?

Za unos podataka u dokument Priprema i ispis deklaracija potrebno je prethodno definirati deklaraciju. U modulu Katalozi\Artikli -> Deklaracije: otvorimo Novu deklaraciju i u nju upišemo potrebne podatke. Akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Nakon toga povežemo deklaraciju s artiklima za koje želimo napraviti ispis deklaracije. To radimo također kroz modul Katalozi\Artikli -> Lista artikala: Akcijom Izmjeni (F3) otvorimo željeni artikl, te u kartici Detalji u polje Deklaracija povučemo deklaraciju.

Potom kroz modul Pomoćni alati\Robni\Naljepnice, Deklaracije -> otvorimo dokument Priprema i ispis deklaracija, povučemo željene podatke na jedan od ponuđenih načina, te odaberemo odgovarajući oblik za ispis.

Natrag na popis pitanja 


 
13.  Postoji li u programu mogućnost da pojedinim partnerima privremeno onemogućimo zaprimanje i izdavanje robe?

U postavkama partnera možemo označiti Zabranu nabave i/ili Zabranu isporuke za pojedine partnere (Katalozi\Partneri -> Izmjeni (F3): označimo kvačicom polja: Zabrana nabave i/ili Zabrana isporuke). Tim oznakama reguliramo mogućnost i nemogućnost izdavanja robe za partnera na način da nam taj partner neće biti ponuđen u listi partnera prilikom izrade ulaznih, ili izlaznih dokumenata, ovisno o tome koji smo tip zabrane odabrali.

Natrag na popis pitanja 


 
14.  Postoji li mogućnost da se prilikom izmjene cijena u jednoj maloprodaji ta akcija automatski primjeni u svim maloprodajama?

Za tu vrstu izmjene cijena koristimo dokument Novi nalog za izmjenu cijena (Maloprodaja\Nalozi za izmjenu cijena). U dokumentu možemo označiti pojedine Radne jedinice na koje želimo primijeniti izmjenu, ili možemo označiti kvačicom polje Sva skladišta.

Natrag na popis pitanja 15.  Na koji način se u programu povezuje račun s računom za predujam?

Račun za predujam nije automatikom povezan s drugim računima. Prilikom izrade računa, ukoliko je vezan uz predujam, na njemu trebamo navesti broj računa za predujam. Možemo ga upisati kroz tekst ili napomenu. Također, trebamo napraviti storno računa za predujam.

Natrag na popis pitanja16.  Na koji način se stornira račun za predujam?

Storniranje se obavlja s Liste računa za predujam. Pozicioniramo se na račun koji želimo stornirati, te kroz akciju Storniraj(F8), koja se nalazi iznad liste, otvorimo dokument Storno računa za predujam. Potom možemo izvršiti cijeli, ili djelomičan storno. Djelomičan storno radimo tako da prilikom izrade storno računa označimo samo one stavke koje želimo stornirati. Također, možemo stornirati samo dio iznosa pojedine stavke. U tom slučaju na listi će nam u stupcu Nestornirani iznos ostati naznačen preostali iznos koji možemo naknadno stornirati.

Natrag na popis pitanja 17.  Zaključili smo Dnevni izvještaj blagajne, ali on nije povukao podatke. Možemo li napraviti ispravak Dnevnog izvještaja blagajne?

Dnevni izvještaj prikazuje nule zbog toga što smo prilikom izrade preskočili akciju Automatsko kreiranje. Ukoliko naša licenca ima dodijeljeno pravo izmjene dokumenata, možemo napraviti izmjenu Dnevnog izvještaja blagajne, te ponovno povući podatke u izvještaj. Na Listi dnevnih izvještaja blagajne (Modul: Pomoćna blagajna -> Lista dnevni izvještaj blagajne) u izborniku odaberemo Radnu jedinicu i period u kojem se nalazi Dnevni izvještaj kojeg želimo izmijeniti. Nakon što se kreira lista pozicioniramo se na taj izvještaj i otvorimo ga. U izvještaju, kroz akciju Izmjeni (F3) izvršimo akciju Automatsko kreiranje(F3) (akcija je ponuđena u donjem lijevom uglu dokumenta). Program će nas upozoriti: „Ova akcija nepovratno poništava dosadašnje podatke. Nastavak?" Pritisnemo Da, te provjerimo jesu li podaci koje smo dobili odgovarajući. Ukoliko jesu potvrdimo izmjenu (Ok), te pohranimo izvještaj akcijom Pohrani (F10).

Natrag na popis pitanja 


 

18.  Gdje se mijenjaju cijene usluga? 

U sustavu postoji više tipova usluga: usluge, usluge servisa, usluge za aranžman, usluge za marine i hotelske usluge. Za svaki tip cijene usluga mijenjamo u pripadajućem katalogu usluga. Na listi usluga pozicioniramo se na uslugu kojoj želimo izmijeniti cijenu, te kroz akciju Izmjeni(F3) napravimo izmjenu. Nakon toga akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene. 
Napomena: Ukoliko ne znamo u kojem izborniku je smješten katalog usluga koji nam je potreban, možemo upotrijebiti postavku menija Pretraga, te u nju upisati pojam „Usluge". Sustav će prikazati liste svih kataloga usluga.

Natrag na popis pitanja 19.  Ne možemo zaključiti ulaznu međuskladišnicu. Sustav javlja: „Nedozvoljen unos! Polje NC mora biti različito od 0.“ U čemu je problem?

Kada se pojavi ovakva poruka, nakon potvrde (OK), sustav će u dokumentu označiti problematičan artikl sivom bojom. Za taj artikl u toj Radnoj jedinici nabavna cijena je nula. Trebamo provjeriti karticu nabavnih cijena artikla kojeg nam je sustav naznačio sivom bojom (Modul u kojem se nalazi naša RJ(Veleprodaja, Maloprodaja)\Kartice -> Robna kartica NC).

Najčešći uzrok problema je taj što je izlazni dokument napravljen prije ulaznog. U tom slučaju trebamo prvi ulazni dokument postaviti na datum prije prvog izlaznog. Potom trebamo pokrenuti ažuriranje nabavnih cijena (Pomoćni alati\Robni\Nabavne cijene -> Ažuriranje nabavnih cijena (servis)), te nakon toga rekonstrukciju podataka za tu Radnu jedinicu (Pomoćni alati\Robni -> Rekonstrukcija podataka (lagera)).

Natrag na popis pitanja 20. Kako mogu izmijeniti partnera na Otpremnici-računu?

U modulima Veleprodaja i Maloprodaja na Otpremnici račun moguća je izmjena zaglavlja računa. Izmjenu radimo na slijedeći način: Otvorimo listu Otpremnica računa. Pozicioniramo se na otpremnicu kojoj želimo izmijeniti Partnera, te kroz akciju Izmjena zaglavlja(F9) povučemo drugog partnera. Pored izmjene partnera kroz Izmjenu zaglavlja možemo promijeniti mjesto otpreme, datum dospijeća, datum isporuke, te napomenu.

Natrag na popis pitanja 21. Kako možemo zaprimiti robu na komisijsko skladište po novim cijenama?

Prije zaprimanja komisijskih artikala po novim nabavnim cijenama (NC) trebamo napraviti izmjenu NC: Veleprodaja ili Maloprodaja\Komisijska roba\Izmjena nabavnih cijena komisijske robe -> Nova izmjena nabavnih cijena komisijske robe. Povučemo dobavljača i artikle kojima se mijenja cijena, te upišemo novu NC. Nakon toga možemo izraditi primku za tuđu robu (Veleprodaja ili Maloprodaja\Ulazni dokumenti\Primka za tuđu robu).

Upute za rad s komisijskom robom možete pogledati ovdje

Natrag na popis pitanja 22. Kako riješiti problem nemogućnosti generiranja utroška materijala ukoliko je prodan krivi prodajni artikl za kojeg nama materijala (iz normativa prodajnog artikla) na lageru?

Na listi prodaje zamijeniti krivi artikl s artiklom koji ima istu cijenu i ISTI POREZ NA POTROŠNJU!
Zaključiti listu prodaje.
Ako sustav ne da zaključiti listu prodaje, jer je već izrađen dnevni izvještaj blagajne, potrebno je obrisati ga, pa zaključiti listu prodaje.
Potom se može napraviti utrošak materijala na osnovi liste prodaje.
Nakon toga zaključiti listu prodaje, i nanovo napraviti DIB na obrisani datum s brojem dokumenta koji je bio obrisan, ako je ostala rupa u brojevnom nizu, u suprotnom ako je obrisan zadnji DIB, sustav će sam generirati broj dokuemnta.

Napomena: Da na BO i kasu ne bi došli artikli kojih nema u ugostiteljskom objektu, treba deaktivirati takve prodajne artikle, jer se time oni neće pojaviti na cjeniku koji se šalje na BO i kasu..

Upute za rad u ugostiteljstvu možete pogledati ovdje

Natrag na popis pitanja23. Što je potrebno napraviti u sustavu u slučaju obrta koji nije u sustavu PDV-a?

-  Prikaz teksta "Obrt - nije u sustavu PDV-a" u zaglavlju programa (u plavoj traci), podešavanjem u postavkama poduzeća, odabirom tipa poduzeća "Obrt (nije u sustavu PDV-a)",
-  Definiranje zakonskog fiksnog teksta koji se prikazuje na izlaznim računima: „Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. stavka 2 Zakona o PDV-u“. Detaljnije na Katalozi/Napomene/Zakonski fiksni tekstovi
-  Deaktiviranje svih tarifnih stopa osim 0%, detaljnije na Katalozi/Artikli/Tarifne grupe
-  Dodjela stope PDV-a od 0% svim artiklima
Uslugama postaviti stopu PDV-a na 0% ili odabrati tip oporezivosti: „neoporezivo“

Natrag na popis pitanja


 

24. Kako predefinirati 'Tip računa' u ulaznim i izlaznim robnim dokumentima?

  1. 1. U modulu Pomoćni alati\Robni: Unos zadanih vrijednosti za dokumente - otvorimo Listu unosa zadanih vrijednosti za dokumente.
  2. 2. Odaberemo akciju Novi(F2), nakon čega će se pojaviti izbornik u koji unosimo podatke.
  3. 3. Odaberemo vrstu dokumenta korištenjem tri točke na kraju retka 'Dokument:'
  4. 4. Odaberemo tip računa korištenjem strelice na kraju retka 'Tip računa:'
  5. 5. Potvrdimo unos na tipku OK, i spremimo akcijom Spremi(F10), te nakon toga zatvorimo Listu unosa zadanih vrijednosti za dokumente.

Natrag na popis pitanja