Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 podrska@ritam.hr Prodaja: 021/684-765 prodaja@ritam.hr SOS

Agencijsko poslovanje

Pregledno i jednostavno organizirajte ture i aranžmane.

Read More

Carinsko skladište

Pratite i polako trošite uvezenu robu po principu carinskog skladišta.

Read More

Certifikat bonitetne izvrsnosti 2017.

 

Zahvaljujući odličnim poslovnim rezultatima u 2016. godini, naša je tvrtka zadovoljila sve stroge financijsko - analitičke kriterije prema metodologiji jedinstvenoj za područje cijele Europe te stekla pravo postati nositeljem AAA Certifikata bonitetne izvrsnosti.

 
Naša tvrtka pripada u skupinu od 5% najboljih poduzeća u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje ovaj međunarodno priznati Certifikat bonitetne izvrsnosti, koji je ujedno i referenca da smo siguran, ugledan i poželjan partner. Certifikat dodjeljuje Bisnode, vodeći pružatelj  poslovnih informacija u Europi i Hrvatskoj. Na hrvatskom  tržištu također  prisutan kroz poslovne portale Poslovna.hrBoniteti.hr te Winko.

Poslovni program


 

Read More

Certifikat bonitetne izvrsnosti 2018.

 

Zahvaljujući odličnim poslovnim rezultatima u 2017. godini, naša je tvrtka zadovoljila sve stroge financijsko - analitičke kriterije prema metodologiji jedinstvenoj za područje cijele Europe te stekla pravo postati nositeljem AAA Certifikata bonitetne izvrsnosti.

 
Naša tvrtka pripada u skupinu od 5% najboljih poduzeća u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje ovaj međunarodno priznati Certifikat bonitetne izvrsnosti, koji je ujedno i referenca da smo siguran, ugledan i poželjan partner. Certifikat dodjeljuje Bisnode, vodeći pružatelj  poslovnih informacija u Europi i Hrvatskoj. Na hrvatskom  tržištu također  prisutan kroz poslovne portale Poslovna.hrBoniteti.hr te Winko.

Poslovni program


 

Read More

Evidencija radnog vremena

Pratite dolaske, odlaske i pauze zaposlenika i prenesite ih u obračun sati.

Read More

GDPR

 

GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu od 25. svibnja 2018. godine.

Ovom izjavom želimo Vas  upoznati s mjerama poduzetim s naše strane kako bi naše poslovanje, a posredno i vaše, kao korisnika Ritam Forms informacijskog sustava, bilo usklađeno sa Uredbom.

Detaljnije pročitajte na sljedećoj poveznici: Ritam obavijest o GDPR 2018-05-23


 

Read More

Hotelsko poslovanje

Odlično rješenje za hotele i recepcije

Read More

Katalozi

 

         Općenito
         Artikli  
         Partneri 
         Administrativna podjela
         Usluge
         Valute
         Napomene
         Podešavanje sustava

  

Zajedničke osnove kataloga – forme unosa

Prvi korak za pregled, dodavanje, izmjene i brisanje je napraviti listu kataloga. Koristimo dva modela i to:
Sa tražilicom   
  Unos kataloga                                              

     Unosom određenog podatka u polja tražilice dobijemo listu kataloga prema zadanom uvjetu. Ako ta polja ostavimo prazna, dobiti ćemo komplet listu kataloga. 
         
Bez tražilice  
  Ako nemamo tražilicu, nakon pokretanja programa, dobijemo kompletnu  listu kataloga .

Formiranjem liste, aktiviraju se i funkcijske tipke i to.
-     Otvori            -  otvara zapis u katalogu
-     Novi (F2)       -  dodavanje novog podatka
-     Izmjeni (F3)   -  izmjena podataka 
-     Briši (F8)       -   brisanje podatka
-     Spremi (F10) -  spremanje novog podatka ili izmjene
-     Traži (F5)      -   brže i lakše pokretanje tražilice za izmjenu parametara pretrage
ARTIKLI
Artikli su jedinstveno identificirani preko šifre artikla, barcoda i naziva (najčešće ali ne uvijek).  Uz artikl unosimo grupu i podgrupu, vrijednosti osobina (onoliko osobina koliko ih je definirano). Svrha je grupiranje sličnih artikala, te mogućnost selekcije prilikom formiranja izvještaja.
Prije dodavanja novog artikla trebamo definirati i  unijeti slijedeće tabele:
-   Grupe artikala. Grupiramo artikle po vrsti. To nam omogućava brže i lakše pretraživanje i smanjuje listu, za u tom trenutku nepotrebne podatke 
-   Podgrupe artikala. Katalog podgrupa je podtip kataloga grupa artikala. To je detaljnije grupiranje artikala po vrsti.
-   Jedinica mjere (Kom, M, Lit, Kg, itd.)
-   Tarifni broj - PDV
                    Osnovno –  unos osnovnih podataka
                                                                       Unos osobina artikla  
                                                         Detalji                         Unos barcoda
                                                                                                        Unos slike i teksta

Za drugi dio unosa podataka trebamo definirati i formirati tabele: 
-     Osobine artikla
Definiramo niz osobina (atributa) artikala. Svaka osobina ima niz vrijednosti. Osobine ( i vrijednosti osobina) nam služe za grupiranje artikala.
-    Vrijednosti osobina artikala
Katalog vrijednosti osobina podtip je kataloga osobina. Ovaj katalog nam omogućuje grupiranje artikala po osobinama.

PARTNERI

Partneri su jedinstveno identificirani po šifri, poreznom broju i nazivu.  Uz partnere unosimo poslovne podatke koje koristimo kao bazu podataka partnera. 

Prije dodavanja novog partnera trebamo definirati i  unijeti slijedeće tabele:
-    Tabelu mjesta sa poštanskim brojem
-    Komercijalist naplate

     Unos osnovnih podataka
                          Unos napomena (slobodan tekst)
                                                             Referenti
                                                                                    Naziv i žiro račun banke partnera 
                                                                                                               Odobrene rabatne stope 


Uz partnera su vezane rabatne stope koje se vezuju uz rabatne grupe. To znači  da za svaki definirani par (partner, rabatna grupa) postoji rabatna stopa. Rabatne stope ne moraju se unijeti za svaku rabatnu grupu.   


Kod svih unosa podataka prijelaz iz jedne grupe podataka u drugu izvodimo klikom miša na naziv određene grupe ili tipkom Tab.  Tipke Ctrl + tab vračaju nas na prethodno polje.

Kod unosa podataka, obavezni podatak  prikazan je u plavoj boji.

 

Read More

O nama

erp  erp

Poduzeće Ritam d.o.o. osnovano je u Splitu 1992. godine

Read More

Obavijest obveznicima slanja eRačuna prema državnim poduzećima

 

Poštovani,

Fina je na dan  2.7.2019. na Internet stranici Porezne uprave objavila jedinstvene Fina Id brojeve: https://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=2600 . S tim u vezi u programu Ritam Forms napravili smo programsku nadogradnju.

Ukoliko trebate slati eRačune državnim poduzećima koje imaju više podružnica, svakoj podružnici kojoj ćete slati eRačune, u programu Ritam Forms, trebate dodijeliti odgovarajući Fina Id broj.
Ukoliko imate više podružnica istog partnera, za svaku podružnicu trebate otvoriti partnera (s istim OIB-om) i dodijeliti mu odgovarajući Fina Id broj.

Fina Id broj se unosi kroz katalog partnera: Katalozi\Partneri: Lista partnera -> označite partnera i kroz akciju Izmijeni (F3) u polje 'Fina Id' povucite odgovarajući podatak koji je već pripremljen u bazi podataka. Najlakši način za pronaći ispravnu podružnicu je taj da upišete (kopirate) OIB tog poduzeća u polje 'Fina Id', kliknete na tipkovnici tipku TAB (->|), te odaberete odgovarajuću podružnicu (vidi sliku).

 

Nakon što ste odabrali ispravan Fina Id broj, promjenu potvrdite na tipku OK:

 

Ovo trebate napraviti za sva državna poduzeća kojima šaljete eRačune, jer u protivnom FINA neće dopustiti eRačunu da dođe do krajnjeg kupca.

S poštovanjem

 


 

Read More

Obuka i uvođenje u rad

Svakom novom korisniku se pruža stručna podrška tijekom uvođenja u rad.

Read More

Obveza izdavanja e-Računa od 1.7.2019.

 

Poštovani korisnici,

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn).

Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

Iz programa Ritam Forms moguće je, putem e-maila, partnerima slati direktno sve potrebne račune. Elektroničke račune poslane iz programa Ritam Forms  preuzima aplikacija Moj eRačun i dostavlja ih na prethodno definirane e-mail adrese. Svi računi poslani na ovaj način su pravno pravovaljani.


Detaljnije na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html

 

 


 

Read More

Osnovna sredstva


         Katalozi

         Dokumenti
               Početno stanje dugotrajne imovine
               Prijem dugotrajne imovine
               Izmjena vrijednosti dugotrajne imovine 
               Prijenos dugotrajne imovine
               Izlaz dugotrajne imovine
               Obračuni

         Izvještaji
                Izvještaji


         Inventura
                Inventura
                Popisna lista

 

Read More

Plaće i kadrovska evidencija

Upute za plaće i kadrovsku evidenciju možete preuzeti klikom na ovaj link


Katalozi i postavke
Priprema obračuna

Obračun
Obračun plaća
Obračun plaća drugog dohotka
Ispis platnih lista (IP1)
Ispis obrazaca NP1 (i IP1 do 01.10.2015.)

JOPPD

Virmani
Predlošci virmana
Lista zbrojnih naloga

Obrasci i potvrde

Konačan obračun poreza
Izvještaj za konačni obračun poreza

Knjigovodstveni izvještaji

Statistički izvještaji i obrasci

Pregledi zaposlenika

Evidencija radnog vremena

 

 

Read More

Polica privatnosti

Sve cijene prikazane na web stranici tvrtke Ritam d.o.o. (u daljnjem tekstu: pružatelj usluga) su iskazane bez PDV-a. Kupnja, korištenje i održavanje softvera RitamForms (u daljnjem tekstu: softvera) se regulira individualnim ugovorom između pružatelja usluga i korisnika. Korisnik može postati bilo koja fizička ili pravna osoba koja prihvati uvjete poslovanja, što se potvrđuje potpisivanjem ugovora.

U slučaju korisnikovog prestanka korištenja softvera Ritam Forms, pružatelj usluga se obvezuje omogućiti ispis podataka sadržanih u bazi Ritam Forms na dan prestanka korištenja usluge.

U slučaju nemogućnosti naplate, a kako je regulirano u ugovoru, pružatelj usluga zadržava pravo okončati poslovnu suradnju. U ovom slučaju, pružatelj usluga ne odgovara za bilo kakvu štetu prouzročenu prestankom rada sa softverom.

Kontakt i opće podatke tvrtki s kojima pružatelj usluga ostvaruje suradnju pružatelj usluga će koristiti isključivo za svrhu marketinga svojih ostalih proizvoda i mogućnosti, te ih neće ustupati ili dijeliti bilo kojim trećim stranama osim svojih ovlaštenih zastupnika.

Hosting Serveri na kojima se nalazi softver tvrtke su opremljen modernim enkripcijama i zaštitama podataka i razumno su zaštićeni te nedostupni javnosti.

Hosting server dodatno je zaštićen rezervnim Hosting serverom i noćnom pohranom podataka.

Tvrtka garantira da podaci neće dospjeti u ruke trećih osoba putem vlasnika i zaposlenika tvrtke Ritam d.o.o.

Za pohranu podataka na vlastitim serverima korisnika odgovoran je IT manager te tvrtke, ako ugovorom nije drugačije definirano.

Garancija privatnosti ne uključuje katastrofalne događaje, poput, potresa, požara, poplave krađe i hakerskih napada.

Tvrtka ne odgovara za gubitak podataka u ovom slučaju.

Ritam d.o.o.

Šibenska 37

21000 Split

Tel: 021/684-769

www.ritam.hr

Read More

POS - Backoffice i Kasa

U poduzeću Ritam moguće je koristiti dvije osnovne vrste BackOffice-a i Kase:
- Maloprodajni BO i Kasa
- Ugostiteljski BO i Kasa

Za obje vrste najčešće koristimo klasični rad koristeći centralu (Ritam Forms) kao izvorište podataka od kojeg BO prima podatke.
Za svaku od vrsta postoji dodatna varijanta kad ne koristimo Ritam Forms kao izvorište podataka za BO. Tada je potrebno na samom BO pripremiti podatke, i to:
- za maloprodaju: robne artikle, cijene, vrsta plaćanja, vrste ambalaže
- za ugostiteljstvo: prodajne artikle, cijene, vrste plaćanja, porez na potrošnju
Ti se podaci unose u novu opciju izbornika BO-a „Cjenik“ koja postane vidljiva tek kada se uključi opcija „Rad bez centrale“.

Time imamo četiri kombinacije:
Maloprodajni BO i Kasa:
- Rad s centralom - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Maloprodaja
- Rad bez centrale - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Maloprodaja - Rad bez centrale

Ugostiteljski BO i Kasa:
- Rad s centralom - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Ugostiteljstvo
- Rad bez centrale - Procedura podešavanja BO-a i kasa - Ugostiteljstvo - Rad bez centrale

Gore navedene upute dijele velik broj sličnih opisa koji su izdvojeni u posebnu uputu: Procedura podešavanja BO-a i kase - Dodaci

Svakodnevni rad s BO i kasom

Kasa - rad s arhiviranim podacima

 

Read More

Proizvodnja

Precizno i pouzdano organizirajte tvornice, pekare, brodogradilišta i mesnoprerađivačku industriju.

Read More

Promjene poreznih stopa u 2019 godini - Trgovina

Poštovani,

Kao što Vam je poznato, prema  novim zakonskim odredbama od 01.01.2019. godine proširiti će se primjena stope PDV-a od 13 % na dječje pelene, svježe meso, ribu, voće i povrće.

To znači da sve maloprodaje na svojim skladišnima za te artikle trebaju promijeniti definicije poreznih stopa s 25% na 13% i napraviti ispravak PDV iznosa.

Ukoliko vodite maloprodaju, te u svojim dućanima imate navedene artikle, promjenu poreznih stopa možete napraviti prema uputama koje se nalaze na ovoj poveznici: http://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Promjene_poreznih_stopa_u_2019_Trgovina.pdf

 

Želimo Vam uspješnu 2019. godinu!


 

Read More

Ritam 4.0

Poštovani korisnici,

Kao što ste mogli primijetiti od ove jeseni osvježili smo izgled, s novim logotipom, novom programskom ikonom i poboljšanom verzijom programa.

Naš stari logo zamijenili smo novim kako bi nastavili ići u korak s vremenom. Nastojali smo da bude jednostavniji, moderniji, elegantniji, prilagođen modernim zahtjevima komunikacije. Također, preimenovali smo naziv programa 'Ritam Forms', jednostavno u 'Ritam'.

U istom duhu trudili smo se unaprijediti programska rješenja radi bolje kvalitete rada, te nadamo se, većeg zadovoljstva vas, naših vjernih korisnika. Nova verzija programa, kao što možete vidjeti, sadrži brojna poboljšanja i perspektivu daljnjeg razvoja. U planu su daljnje dorade kako bi vam mogli pružiti još kvalitetniju uslugu, te dodatno olakšati rad.

Nadalje, zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo izvršili nadogradnju našeg Cloud sustava. Naše servere u visoko dostupnom clusteru zamijenili smo novim serverima koji imaju brže procesore. Paralelno je napravljena migracija u novu zonu DataCentra. Migracija je odrađena bez prekida usluge, odnosno s maksimalnim prekidom usluge od 55 sekundi izvan radnog vremena korisnika.

Serveri proizvođača Hewlett Packard Enterprise koje koristimo su serveri s redundantnim komponentama i visokih performansi. Rade gotovo bez prekida u kontroliranim uvjetima Data Centra u Zagrebu, te su predviđeni za višegodišnju uporabu. Ipak s vremena na vrijeme zbog zadovoljstva vas korisnika, kao i nas koji se brinemo o njima, trudimo se osvježiti ih u svrhu pružanja boljeg nivoa i sigurnosti usluge. Ovakvo osvježavanje servera kao do sada, nije, niti će dodatno financijski opteretiti korisnike.

Na kraju zahvaljujemo Vam na suradnji, vjernosti, strpljenju i savjetima kojima nam dajete vjetar u jedra. Svjesni smo da uz naš trud i nastojanje, u svemu što smo postigli postoji vaša velika zasluga. Hvala Vam!

Srdačan pozdrav,

 


 

Read More

O nama

erp  erp

Poduzeće Ritam d.o.o. osnovano je u Splitu 1992. godine

Opširnije

Pretraži