Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

 

1. Promjena smještaja zbrojnih naloga i virmana

2. Mogućnost otključavanja obračuna plaća

 

1. Obavještavamo Vas da smo u novoj verziji programa u modulu Plaće i kadrovska evidencija zbog praktičnosti napravili prerazmještaj Predložaka virmana i Liste zbrojnih naloga

Stari podmodul Virmani preimenovan je u Predlošci virmana i premješten u podmodul Osnovni podaci i postavke\Banke i predlošci virmana.

Lista zbrojnih naloga preimenovana je u Zbrojni nalozi i premještena u podmodul Obračun

 

 

Radi lakše pretrage omogućili smo grupiranje virmana na način da se svakom virmanu može dodijeliti grupa kojoj pripada. Moguće je napraviti više grupa:

 

 

Te prilikom izrade, ili izmjene virmana dodati mu pripadajuću grupu:

 

 

Prilikom pretrage Predložaka kako bi smanjili prikazani broj virmana možemo odabrati pojedinu grupu:

 

 

2. Također, zbog praktičnosti i potrebe, omogućili smo da sami možete otključati prethodno zaključeni obračun plaće. U modul Pomoćni alati\Financijski\Plaće: Otključavanje obračuna plaće -> u tražilicu upišite mjesec i godinu obračuna plaće kojeg želite otključati.

Omogućeno je otključavanje obračuna redovne plaće i drugog dohotka.

 

Nakon što otključate obračun, ukoliko ste prethodno knjižili plaću trebate je rasknjižiti i obrisati temeljnicu. Sustav će Vas na to upozoriti:

Nadamo se da će vam ove izmjene olakšati rad. 

 


 

 

Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada. To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. 

Kako bi porezni obveznici to osigurali trebaju, primjerice, za utvrđivanje obveze PDV-a za ožujak 2020. godine (PDV obrazac za ožujak koji se predaje do 20. travnja) obvezu PDV-a utvrditi na uobičajeni način (kao i svaki prethodni mjesec) i evidentirati u „redovne retke“ Obrasca PDV i to:

  • utvrditi obvezu PDV-a prema kriteriju izdanih računa i evidentirati ju u obrascu PDV pod red. br. II
  • utvrditi pretporez prema kriteriju primljenih računa i evidentirati ga pod red. br. III
  • iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV

Potom obveznici PDV-a trebaju, temeljem podataka o naplati izdanih računa i plaćanju računa koji se odnose na obračun PDV-a za 3. mjesec (vlastita evidencija primjenjujući sva pravila postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz čl. 125.1 – 125.k Zakona o PDV-u) utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih računa. Razliku između utvrđene obveze PDV-a prema kriteriju izdanih i naplaćenih računa treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

To je svota PDV-a koju,  temeljem predanog Obrasca PDV, porezni obveznik može odgoditi (nije plaćeno/naplaćeno), a koju će PU evidentirati na kartici poreznog obveznika. To znači da porezni obveznik treba do kraja travnja 2020. godine platiti na račun državnog proračuna samo obvezu koja proizlazi temeljem plaćenih/naplaćenih računa u tom razdoblju oporezivanja. 

 

Koraci koje je potrebno napraviti u Ritam programu:

Za dobivanje  gore navedenih iznosa prvo je potrebno uredno vezati uplate sa ulaznim i izlaznim računima u tuzemstvu.

Za ispravan upis podataka u PDV obrazac, isti je potrebno je isti otvoriti dva puta. 

Prvi obrazac – kreiramo obrazac bez uključene kvačice, kao i do sada, tako da dobijemo puni iznos PDV-a.

Drugi obrazac – kreiramo obrazac sa uključenom kvačicom "Odgoda plaćanja CODIV-19"  - koja se nalazi pod „Više opcija“

 

Time ćemo na „Drugom obrascu“ dobiti umanjen iznos obveze prema vezanim uplatama.

Razlika ta dva iznosa se upisuje u „Prvi obrazac“ akcijom Izmijeni(F3) u sekciju VIII polje 2*Ukoliko niste kompletno vezali imate opciju ručne korekcije PDV obrasca.

 

Dodatnu kontrolu ispravnosti podataka možete izvršiti kroz pregled izlaznih i ulaznih knjiga računa, na isti način kao i kod PDV obrasca pregledom knjiga sa i bez kvačice na "Odgoda plaćanja CODIV-19".

 

 


 

 

Poštovani,

Podsjećamo Vas da je za početak rada u novoj radnoj godini, na Vašem računalu u programu Ritam, potrebno promijeniti radnu godinu. U meniju Postavke odaberite opciju Postavke.

U izborniku 'Postavke aplikacije' odaberite karticu: Radna godina -> odaberite 2020. godinu i potvrdite na OK.

 

Ovom akcijom ste pokrenuli novi brojevni niz za sve dokumente u programu. To je jedino što obavezno trebate napraviti na početku rada u novoj godini.

Naglašavamo da je to potrebno napraviti na svakom računalu koje koristite za rad s našim programom, te Vas molimo da o tom obavijestite kolege.

U slučaju da imate potrebu naknadno unositi dokumente iz 2019. godine, trebate vratiti radnu godinu na prethodno opisani način.

Naš program automatikom prenosi zatečeno stanje lagera s 31.12.2019. u iduću godinu, te nije potrebno raditi novo početno stanje lagera.

 

Podsjećamo na druge akcije koje ćete, ovisno o Vašem poslovanju, možda trebati napraviti na kraju ove, ili na početku iduće godine.

 

Inventura:

Ukoliko na kraju godine radite inventuru prije toga trebate napraviti ažuriranje nabavnih cijena (Pomoćni alati\Robni\Nabavne cijene: Ažuriranje nabavnih cijena (servis)) i rekonstrukciju podataka za sve robne radne jedinice (Pomoćni alati\Robni: Rekonstrukcija podataka – lagera).

Upute za inventuru možete pogledati na ovoj poveznici: http://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Inventura.pdf

 

Početno stanje knjigovodstveno:

Ukoliko vodite robno poslovanje, za ispravan pregled prometa, potrebno je upisati početno stanje knjigovodstveno za svaku pojedinu robu radnu jedinicu. Time se omogućuje prikaz donosa u rekapitulaciji prometa. Ovaj korak nije potrebno napraviti na samom početku nove godine, odnosno prije početka rada u 2020. godini, već ga možete napraviti i naknadno (kada završite s unosom i ispravcima robnih dokumenata za 2019. godinu).

Za postavljanje početnog stanja knjigovodstvenog , u robnom, ovisno o tome radi li se o veleprodaji, maloprodaji, materijalnom, ili proizvodnji upute možete pogledati na ovoj poveznici: https://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Poslovni_procesi.pdf  (pogledati pod Početna stanja).

 

Datum knjigovodstvenog usklađenja:

Ako vodite robno poslovanje nakon što završite s unosom podataka za prethodnu godinu potrebno je postaviti Datum knjigovodstvenog usklađenja (DKU), s datumom 31.12.2019., za sve radne jedinice. Postavljanjem DKU postavljate zabranu izmjene robnih dokumenata do tog datuma. Nadalje, datum knjigovodstvenog usklađenja omogućava Vam knjiženje neproknjiženih temeljnica koje ovise o robnom knjigovodstvu do tog datuma. Upute za postavljanje DKU možete vidjeti na ovoj poveznici: http://www.ritam.hr/Help/Poslovni_procesi/Novi_datum_knjigovodstvenog_uskladjenja.pdf

 

Godišnji prijelaz u financijskom:

Nakon što završite unos svih dokumenata za 2019. godinu (dakle, ne odmah na početku godine, već naknadno), neovisno o tome vodite li robno i/ili financijsko poslovanje u našem programu, trebat ćete napraviti godišnji prijelaz u financijskom.

Za godišnji prijelaz u financijskom upute možete pogledati na ovoj poveznici: http://ritam.hr/index.php/podrska/faq/107-financijsko#o7

 

Želimo Vam uspješnu 2020. godinu!


 

O nama

erp  erp

Poduzeće Ritam d.o.o. osnovano je u Splitu 1992. godine

Opširnije

Pretraži